Sabtu, Oktober 20, 2012

TAWARAN BIASISWA TEXAS INSTRUMENTS 2012The Asia Foundation (TAF) mempelawa para pelajar yang telah berjaya menerima tempat di Universiti Malaya (UM) dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang Kejuruteraan Elektrik, Elektronik atau Fizik untuk memohon pembiayaan biasiswa ini dibawah program “Star Student Scholarship Program”.

Program ini ditubuhkan oleh Texas Instruments dengan objektif untuk memberi peluang kepada pelajar lelaki dan perempuan yang layak memasuki universiti tetapi terhalang disebabkan oleh kesempitan kewangan. Biasiswa ini membiayai secara penuh yuran pembelajaran, dan sejumlah baki peruntukan biasiswa ini juga boleh digunakan untuk membayar kos buku-buku pengajian.

Kriteria Pemilihan
Keutamaan pemilihan calon bagi biasiswa ini akan diberikan kepada calon berpendapatan rendah dan telah diterima masuk ke UM atau UKM. Calon yang terpilih perlu menunjukkan pencapaian serta prestasi akademik dan komitmen kepada akademik dan ko-korikulum di universiti. Pemilihan akan dibuat berdasarkan kriteria berikut:


>Semua calon adalah dalam tahun KEDUA di UM atau UKM dalam bidang Kejuruteraan Elektrik, Elektronik atau Fizik
>Semua calon berjaya mendapatkan PNGK 3.00 ke atas dan cemerlang dalam aktiviti ko-kurikulum
>Semua calon hendaklah berada dalam pengajian dari tahun 2011 – 2014 dalam kursus yang ditetapkan
>Calon mesti membuktikan kemampuan kewangan persendirian/keluarga yang tidak melebihi RM2500 sebulan
>Calon yang memiliki keputusan terbaik dari tahun pertama akan diberi keutamaan dalam proses pemilihan
>Calon boleh menerima pinjaman dari PTPTN

Setiap permohonan diberi penilaian berdasarkan kriteria yang diberikan dan tawaran akan
diberi kepada calon yang paling layak. Bergantung kepada tempoh pengajian, pembiayaan dibawah program-program biasiswa ini akan berlangsung selama tempoh pengajian penuh sehingga tiga tahun. Tempoh pengajian ini tidak akan diperbaharui. Penerima biasiswa diwajibkan untuk lulus semua kursus/subjek di setiap semester.

Tarikh tutup permohonan: 2hb NOVEMBER 2012

Sumber : (epelajar/bul/bil.19102012-35)

AUTONOMI MAHASISWA MEREALISASI FALSAFAH VARSITI