Kabinet PMUKM Sesi 2013/2014

Bersama Mahasiswa Memacu Varsiti

Kabinet PMUKM Sesi 2013/2014

Bersama Mahasiswa Memacu Varsiti

Mustapha Kamil Husen Bin Abdul Kadir

Presiden PMUKM Sesi 13/14

Universiti Kebangsaan Malaysia Varsiti Tercinta

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Ucapan Tun Abdul Razak

Majlis Konvokesyen Pertama UKM

Sabtu, April 19, 2014

MEDIA : IMPAK DUNIA ALAM MAYA

Pada bulan Mac yang lalu, dalam usaha melicinkan perjalanan manifesto, saya mewakili Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia (PMUKM) bersama Team Media Fakulti Pengajian Islam telah menghadiri Bengkel Media dan Penerangan anjuran Majlis Permuafakatan Mahasiswa Selangor (MPMS) yang bertempat di Perpustakaan Shah Alam, Selangor.

Bengkel yang disertai oleh 30 orang peserta ini terdiri daripada mahasiswa seluruh Selangor. Kami telah diberikan pendedahan berkaitan cara untuk memperluaskan dunia media melalui poster dan video. Kami juga diajar cara mereka poster, mengedit video, mengambil gambar (photoshoot) dan info-info berkaitan software Media. Sesi bengkel dan perkongsian disampaikan oleh pihak kumpulan penceramah daripada “Ibtisam Studio”.

Bengkel ini membantu kami untuk memastikan pencapaian media yang menyeluruh bagi aktiviti dalam dan luar UKM selain mampu untuk mengetengahkan isu-isu yang mutakhir. Ia juga suatu keperluan bagi menyelaraskan kerja di peringkat Universiti agar sinergi dalam gerak kerja PMUKM dapat dibentuk. Pengisian bengkel ini menekankan bahawa betapa pentingnya media baru dimanfaatkan secara optimum untuk menyampaikan mesej yang tepat, ringkas dan interaktif berasaskan kepada kaedah yang kreatif dan inovatif. Menjadi kepentingan bagi sesebuah organisasi untuk membina rangkaian bersama pihak media cetak mahu pun elektronik untuk menggalakkan perhubungan selain mengambil peluang menyertai aktiviti sosial yang positif bersama media. Jalinan kerjasama ini bakal memudahkan masyarakat awam untuk mendapat liputan media yang meluas dan bebas demi menyampaikan matlamat serta harapan sesebuah organisasi.

Saya percaya bengkel ini berjaya membantu para peserta meningkatkan kemahiran berkaitan pengendalian media dan perhubungan awam. Media sewajarnya dimanfaatkan dalam mengetengahkan keperluan mahasiswa. Justeru, satu ikatan yang mantap perlu dibentuk di antara Universiti dan media luar bagi setiap isu agar maklumat yang baik dapat disampaikan.

"Bersama Mahasiswa Memacu Varsiti"

Siti Nor Bahijah Mohd Zaki
Biro Penerangan & Komunikasi

Jumaat, April 18, 2014

SIMPOSIUM JEBAT : SATU PERMULAAN MELAHIRKAN MAHASISWA KRITIS

Pihak PMUKM berbesar hati dan mengalu-alukan penglibatan mahasiswa/i UKM dalam menganjurkan program yang mampu mewujudkan suasana keilmuan di dalam UKM.

PMUKM sendiri telah mengadakan beberapa siri Suara Kampus yang menjadi platform perbincangan golongan cendekiawan. Selain itu, Tsunami Buku Jalanan yang bakal berlangsung pada 30 April 2014 nanti, akan menjadi medan berkumpulnya golongan muda yang bakal mengupas secara kritis tentang ilmu daripada pelbagai genre buku. 

Salah satu paksi pembawakan PMUKM pada sesi 2013/2014 adalah keintelektualan dengan meletakkan fakulti sebagai pusat kegiatan kecemerlangan. PMUKM berusaha bekerjasama dengan persatuan mahasiswa fakulti dan kelab-kelab pengajian dalam menjalankan program berorientasikan akademik dan wacana ilmu. Penganjuran Simposium seperti ini merupakan salah satu langkah mewujudkan mahasiswa/I UKM yang mampu melontarkan idea-idea dalam ruang disiplin ilmu masing-masing. Apa yang lebih penting, usaha murni ini merupakan salah satu langkah mahasiswa bagi menyelesaikan masalah-masalah dan isu yang berlegar di sekitar masyarakat. 

Harapannya, agar simposium yang dijalankan ini dapat mewujudkan persepakatan dan jalinan kerjasama di antara mahasiswa/i dari UKM dan Universti yang terlibat. Simposium ini bakal menjadi saksi bahawa mahasiswa/i pada hari ini sudah matang dan mampu berbicara secara rasional tentang isu-isu semasa. Tidak mustahil jika setiap kertas kerja yang dibentangkan oleh mahasiswa/i sepanjang simposium ini berlangsung akan menjadi rujukan ahli politik, pembuat dasar dan mahasiwa/i negara luar. Simposium ini akan menjadi lakaran baru bidang pendidikan dalam melahirkan golongan pemikir muda negara. Justeru itu, PMUKM akan sentiasa mendokong dan meletakkan keutamaan dalam membantu usaha mahasiswa/i untuk menganjurkan lebih banyak program yang bercorakkan keilmuan, kepimpinan mahasiswa dan berimpak tinggi seperti yang dijalankan oleh PESEPSI."Bersama Mahasiswa Memacu Varsiti"

Mustapha Kamil Husen Abd Kadir
Yang Dipertua PMUKM 

Rabu, April 16, 2014

JALINAN KERJASAMA : LAWATAN PENANDA ARAS INSTITUT PENDIDIKAN GURU PEREMPUAN MELAYU MELAKA

13 April 2014 - PMUKM telah menerima kunjungan daripada Institut Pendidikan Guru (IPG) Perempuan Melaka sebagai suatu lawatan penanda aras bersama MPP PMUKM. Dalam pertemuan tersebut, pelbagai isu dan permasalahan telah dikongsi selain mencari solusi yang sewajarnya. Antara isu yang menarik perhatian dalam diskusi tersebut adalah berkenaan sistem pendidikan terutamanya isu Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang menjadi kebimbangan kepada para guru terutamanya untuk memastikan PBS yang dijalankan menepati kayu ukur yang ditetapkan.

Selain itu, YDP PMUKM iaitu Saudara Mustapha dan saudara Syed Najib selaku MPP Fakulti Pendidikan turut memberi pandangan terhadap isu penempatan guru termasuklah di IPG yang kian hangat diperkatakan. Perjumpaan ini membawa kepada perkongsian pendapat tentang taraf institusi perguruan dan universiti. Seterusnya, pelajar IPG Perempuan Melaka turut berkongsi idea dan cadangan dalam menjadikan para pelajar IPG berdaya saing bersama mahasiswa di IPT lain.
 

Lawatan penanda aras dari IPG Perempuan Melaka bersama PMUKM diharap dapat memberi input yang baik dan berguna hasil diskusi dan pertukaran pandangan yang dilakukan.
 

"Bersama Mahasiswa Memacu Varsiti"


 
Syahidatul NurAmirah Abd Karim
Timbalan Setiausaha Agung

Selasa, April 08, 2014

HARKEB : PENTAS MEMAHAMI DUNIA KERJAYA ANDA

2 dan 3 April 2014, satu lagi program di bawah anjuran PMUKM bersama PEMATRA, PHI, PMFST, dan PERTAMA iaitu Hari Kerjaya Bersepadu (HARKEB) telah diadakan dengan jayanya. Program ini telah diadakan selama dua hari bermula 2 hingga 3 April 2014 di Dewan Canselori Tun Abdul Razak (DECTAR). Antara aktiviti menarik yang disediakan adalah Booth Exhibition oleh semua syarikat yang terlibat, Career Talk, serta Interview Session yang dikendalikan oleh syarikat-syarikat tertentu. Sebanyak 30 buah syarikat telah menyertai HARKEB pada kali ini.

Hari Kerjaya Bersepadu ini diadakan bertujuan bagi meningkatkan kepercayaan masyarakat dan syarikat luar mengenai  mutu graduan kelahiran UKM dalam pelbagai segi termasuklah kebolehan multi-skill, bakat kepimpinan yang menyerlah dan daya saing. Selain itu, program ini diharap dapat menyediaka platform  bagi mahasiswa/i UKM  untuk mendapatkan   pekerjaa selepa mereka menamatkan pengajian.

Selama dua hari berlangsung, program ini telah mendapat sambutan yang memuaskan  daripada mahasiswa/i pelbagai fakulti. Menurut rekod kami, jumlah kehadiran mahasiswa tahun akhir seramai kira-kira 600 orang. Rekod ini membuktikan bahawa mahasiswa UKM masih lagi tidak memandang program kerjaya merupakan program yang penting bagi mereka sebelum menempuh alam kerjaya kelak. Saya mengharapkan agar lebih banyak penyertaan mahasiswa UKM untuk program-program kerjaya pada masa akan datang. Tidak kira anjuran PMUKM mahupun organisasi lain. Harapan saya, program-program kerjaya  bukan sekadar satu pameran kerjaya, tetapi sebagai satu platform yang membantu mahasiswa/i UKM untuk lebih memahami dunia kerjaya yang pastinya berbeza dari alam universiti dan menjanjikan cabaran yang lebih besar.

MUHAMMAD SALLEHUDIN BIN KHALID
TIMBALAN YANG DIPERTUA PMUKM
SESI 2013/2014
Bersama Mahasiswa Memacu Varsiti

Ahad, April 06, 2014

JALINAN KERJASAMA :LAWATAN PENANDA ARAS SRC UTP DI UKM


4 April 2014. Satu perjumpaan di antara Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia(PMUKM) bersama- sama Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknologi Petronas (SRC UTP ) telah diadakan dengan jayanya. Perjumpaan tersebut merupakan satu penanda aras daripada SRC UTP terhadap PMUKM berkenaan pembawaan PMUKM sepanjang sesi 2013/2014.

Perjumpaan dimulakan dengan sesi memperkenalkan diri diantara PMUKM dan SRC UTP, seterusnya Naib YDP PMUKM, Saudari Nur Afifah Bt Abdul Rahim memperkenalkan UKM secara amnya kepada SRC UTP. Selain itu , saudara Mustapha Kamil Husen Abd Kadir memberi penjelasan berkenaan sejarah dan latar belakang penubuhan PMUKM dan perubahan corak kepimpinan yang berlaku bermula dari tahun 1970 sehingga sekarang dan gagasan dan agenda yang dibawakan PMUKM sesi kali ini.

Seterusnya YDP SRC UTP, Faris Suhaimi menjelaskan visi dan misi yang ingin dibawa selepas 2 bulan dilantik menjadi mpp di UTP.

Selain itu, pihak PMUKM turut memberi pandangan tentang corak politik yang perlu dibawa oleh mahasiswa kedua-dua kampus menurut ideologi politik masing-masing.

Perjumpaan ini diakhiri dengan soal jawab yang dikemukan oleh kedua-dua kampus. Ternyata pihak SRC UTP ternyata tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengurusan kewangan daripada Tabung PMUKM dan Skim Dana Persatuan (SDP) yang diperkenalkan PMUKM sesi kali ini.

Barisan kepimpinan SRC UTP turut melahirkan hasrat agar PMUKM jalinan kerjasama ini dapat diteruskan pada masa akan datang.PMUKM mengucapkan selamat maju jaya kepada SRC UTP.

Puteri Nor 'Adilah Binti Mohd Zarudin
Biro Perhubungan dan Antarabangsa 
PMUKM 2013/2014

Bersama Mahasiswa Memacu Varisiti