PMUKM 2014/2015

Memperkasa Mahasiswa, Meneraju Varsiti

Muhammad Sallehudin Bin Khalid

Presiden PMUKM Sesi 14/15

Universiti Kebangsaan Malaysia Varsiti Tercinta

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Ucapan Tun Abdul Razak

Majlis Konvokesyen Pertama UKM

Ahad, Ogos 31, 2014

MMP : PERTEMUAN BERSAMA PEMUDAH CARA UKM


31 Ogos 2014, UKM Bangi - Satu pertemuan di antara PMUKM dan Pemudah Cara (PC) UKM berjaya diadakan bertempat di Bilik PMUKM. Perjumpaan tersebut hanyalah bertujuan untuk memastikan pihak PMUKM mengetahui dengan lebih jelas tentang perjalanan Minggu Mesra Mahasiswa (MMM) dan sebagi medium kepada pihak PMUKM untuk memberikan syor ataupun cadangan. Wakil PC UKM hadir ialah Timbalan Ketua PC UKM iaitu Saudara Akim Shahbudin, beliau menggantikan saudara Izwan Salleh yang tidak dapat hadir disebabkan tugasan yang perlu diselesaikan. 


Beberapa perkara yang dapat dijelaskan ialah, berkenaan dengan program-program yang bakal di jalankan di dalam kampus seperti berikut:

· Kenapa saya di UKM


· Malam Ramah Mesra· Di sini lahirnya sebuah cinta· Mencari Bintang· Tautan Ukhwah· Malam kreativiti· Apresiasi AspirasiProgram-program yang bakal dijalankan adalah berdasarkan kepada TEMA yang diberikan oleh NC UKM dan terpulang kepada pihak kolej dan PC kolej untuk menjalankannya sesuai dengan kreativiti masing-masing. Program yang dijalankan pula mestilah berlandaskan 6 KRA UKM iaitu:· Graduan beridentiti nasional, berkompeten dan berdaya inovasi· Penyelidikan dan inovasi yang berimpak tinggi· Perhubungan strategik dan perkongsian pintar· Tenaga kerja kompeten dan inovatif· Penjanaan kekayaan strategik dan intensif· Prasarana Ilmu yang kondusifSebagai contoh bagi program Apresiasi Aspirasi di Kolej Rahim Kajai, pihak kolej akan memanggil para alumni untuk berkongsi pengalaman mereka sepanjang di UKM. Sesi “Guardian of The Nation” adalah slot yang bakal dijalankan oleh NC UKM dan akan menyaksikan penglibatan pihak pentadbiran UKM di tahap yang maksimum. Bagi slot Pelancaran UKM 1M4U dan UKM 4 Bangi melibatkan aktiviti yang pelbagai, dikhabarkan bahawa 7 bas akan disediakan untuk ke luar kampus untuk melawat Kelab Rukun Tetangga di Bangi seterusnya aktiviti seperti khidmat siswa akan dijalankan. PC PUSAT UKM juga telah memaklumkan bahawa jadual yang diberikan adalah menjadi rujukan yang diberikan kepada para PC Kolej. Mereka juga sedia maklum bahawa selewat-lewatnya pada pukul 11.00 malam program perlu ditamatkan seperti mana permintaan TNC HEPA, Prof. Datin Noor Aziah Mohd Awal. Tambahan wakil PC lagi, mereka akan menggunakan kuasa yang diberikan untuk mengarah sebarang aktiviti lewat yang telah mendapat kebenaran pengetua untuk diberhentikan agar para pelajar boleh bersedia untuk tidur pada jam 12.00 malam.Justeru, pihak PMUKM ingin mendapatkan beberapa kepastian daripada pihak PC atas perkara tersebut:1. Hebahan/ajakan untuk menyertai program-program kendalian kolej ataupun sebagai Ajk MEPPMUKM telah berbincang bersama NC UKM, dan melalui perbincangan tersebut, kami mendapat persetujuan bahawa tidak ada mana-mana persatuan, program yang dibenarkan dihebahkan dan tidak ada sesi “rekrut” melainkan untuk badan-badan beruniform. Wakil PC menjelaskan bahawa semua PC telah maklum, termasuk MEP yang menjadi PC. Kami mengharapkan agar persetujuan ini dihormati kerana turut dipersetujui oleh TNC HEPA.2. Perang DECTARWakil PC menerangkan bahawa mereka akan cuba sedaya upaya untuk menghalang terjadinya perang DECTAR lantaran persediaan bagi program yang mendatang dan urusan bas juga telah ditetapkan. PMUKM menjelaskan bahawa sekiranya Perang Dectar terjadi perkara tersebut mesti dipatuhi:· Tidak ada paksaan, sesiapa yang tidak mahu menyertai perang DECTAR diberikan kebebasan.· Tidak ada sebarang latihan Cheers melebihi waktu yang telah ditetapkan, latihan mestilah dalam ruang waktu seperti yang ditetapkan dalam jadual, termasuk waktu-waktu alternatif yang dijelaskan sebelum ini. Sekiranya berlaku dan terdapat laporan, PMUKM mengklasifikasikan perkara tersebut sebagai satu bentuk “ragging” atau buli, dan PMUKM akan mengambil tindakan tegas terhadap perkara tersebut di bawah kesalahan Tatatertib Pelajar UKM serta berdasarkan rujukan UKM3.3.8/5/3 Jld 11 dan keputusan persidangan Naib Canselor ke-22 pada 21.7.1989.· PERANG DECTAR lebih baik tidak dijalankan langsung.3. Program-program di kolej dan sepanjang MMMProgram-program mestilah bebas daripada sebarang hebahan berkenaan ASPIRASI dan bebas dari cubaan memburukkan GMUKM. PC memaklumkan, pada kali ini mereka akan berusaha untuk memenuhi kehendak NC dan tidak akan melibatkan unsur-unsur tersebut dalam MMM sesi kali ini. 4. Solat dan Ceramah/tazkirahKami memohon agar waktu solat dipatuhi dan menjadi tanggungjawab untuk PC untuk memastikan demikian. PC memaklumkan bahawa, kelonggaran akan diberikan untuk memastikan kesempurnaan perlaksanaan solat. PMUKM juga memberitahu bahawa, sekiranya sesi ceramah/tazkirah kekurangan penceramah berkebolehan, ISIUKM sedia untuk membantu. Akhir sekali PC memaklumkan bahawa rujukan berkenaan kebenaran untuk PMUKM berada di MMM boleh ditujukan kepada Cik Njawa dan Encik Zaili di Pusat Khidmat Siswa. PC juga mengesahkan bahawa sehingga ke perjumpaan kami tadi, tentatif itu telah solid dan sebarang perubahan akan dimaklumkan dan PMUKM boleh merujuk kepada beliau. Pihak PMUKM sangat bebesar hati dengan keterbukaan daripada PC UKM kerana sudi berjumpa dan mendengar syor-syor daripada pihak kami. Kami akan memberikan sepenuhnya kerjasama dan kepercayaan kepada PC UKM untuk memastikan kelancaran MMM selagi mana perkara-perkara yang kita bincangkan semasa sesi pertemuan ini dihormati, dan kami meyakini pihak PC mampu untuk berbuat demikian.

1 September : Saudara Izwan Salleh ke pejabat PMUKM untuk mempersetujui
isu yang telah dibincangkan.
::Bersama Mahasiswa Memacu Varsiti::

Khamis, Ogos 28, 2014

MMP : PMUKM MAHU BANTU


7 Ogos 2014,UKM Bangi - Perjumpaan Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia (PMUKM) bersama Naib Canselor UKM, Prof Datuk Noor Azlan Ghazali, Timbalan Naib Canselor (HEPA), Prof Datin Noor Aziah dan Prof Madya Dr. Roslee Rajikan, Ketua Pusat Khidmat Siswa* telah diadakan bagi membincangkan perjalanan Minggu Mesra Pelajar Sesi 2014/2015 (MMP). Perjumpaan tersebut juga disertai oleh beberapa pegawai kanan di bawah seliaan TNC HEPA UKM. Beberapa perkara telah dibincangkan dan butiran adalah seperti berikut:

1. Keterlibatan Persatuan Mahasiswa Fakulti (PMF) semasa MMP.
NC memaklumkan bahawa pihak kementerian sendiri yang telah menetapkan individu-individu yang boleh berada di kampus semasa MMP. Justeru pada sesi kali ini, sekali lagi PMF tidak akan terlibat sepanjang MMP dan perkara ini juga telah disokong oleh TNC HEPA sendiri. Pihak kami memaklumkan perkara tersebut tidak adil kerana mengikut pengalaman beberapa YPD persatuan fakulti dan persatuan induk, sepanjang MMP fasilitator-fasilitator yang mana sebahagian mereka juga merupakan Majlis Eksekutif Pelajar (MEP) kolej akan menghebahkan kepada pelajar-pelajar baru untuk menyertai program-program di bawah kendalian mereka, selain itu pendaftaran untuk memasuki exco-exco di bawah MEP juga akan dibuka. 

Sehubungan dengan itu NC UKM telah “BERJANJI” perkara tersebut tidak akan berlaku pada MMP sesi kali ini, beliau dengan kapasiti sebagai NC akan berusaha untuk menghalangnya. Hebahan program-program dan kemasukan/pendaftaran sebagai ahli exo untuk setiap persatuan sama ada kolej, induk dan fakulti serta MEP hanya boleh dilaksanakan pada minggu ke III setelah kemasukan. TNC HEPA juga memaklumkan Minggu Pengenalan Persatuan Pelajar akan dilaksanakan pada minggu ke III setelah kemasukan pelajar tahun 1. NC juga memaklumkan hanya persatuan Unit Beruniform SAHAJA yang dibenarkan untuk mengadakan pendaftaran semasa MMP.

2. Pembaharuan – pembaharuan MMP yang telah dibincangkan bersama semasa pertemuan lepas. 
NC menjelaskan dan menjanjikan bahawa MMP pada sesi kali ini berbeza dengan MMP sebelumnya. Berteraskan kepada 6 perkara Bidang Keberhasilan Utama UKM, minggu mesra pelajar pada kali ini akan memfokuskan tawaran-tawaran dan peluang yang mesti dimiliki oleh setiap mahasiswa/i yang berada di UKM sebagai contoh peluang untuk ke luar negara, program inter-fakulti, dan kepentingan mahasiswa/i UKM memiliki Identiti UKM. TNC HEPA juga menerangkan sedikit perjalanan berkenaan MMP selama seminggu bermula pada 1/9/2014*. 

Hanya ada satu sahaja program yang diadakan di DECTAR iaitu untuk upacara mengangkat sumpah. Bacaan Yasin pula akan diteruskan seperti biasa dan terdapat dua hari MMP diadakan di Fakulti iaitu satu hari untuk ibu bapa bersama para pensyarah dan satu hari yang lain untuk para mahasiswa bersama para pensyarah. Selebihnya adalah program yang berfokus di kolej justeru saya mengharapkan bukan program-program bersifat “kekolej-an” yang di laksanakan, kolej hanyalah TEMPAT dan 6 Bidang Keberhasilan Utama keberhasilan UKM tersebut adalah programnya.

3. Jawatankuasa yang terlibat semasa MMP
Untuk perkara ini, NC menyarankan pihak PMUKM untuk bertemu sendiri dengan Prof Madya Dr. Roslee Rajikan untuk mendapatkan maklumat berkenaan. Saya juga telah menyuarakan kepada Prof Madya Dr. Roslee agar menimbang semula keterlibatan PMUKM dalam minggu mesra pelajar kali ini sekurang-kurangnya dapat berada di UKM dan menyaksikan sendiri program-program yang akan dijalankan atas dasar PMUKM adalah perwakilan rasmi pelajar UKM. Beliau menyatakan persetujuan dalam kalangan pengetua perlu didapatkan dan beliau tidak ada masalah untuk menjalankan perbincangan lanjut bersama PMUKM. 

4. Penglibatan PMUKM sepanjang MMP
TNC HEPA memaklumkan bahawa PMUKM akan dijemput untuk menghadirkan diri ketika program mengangkat sumpah dijalankan di DECTAR. Pihak kami menghargai jemputan tersebut dan akan sedaya upaya memberikan komitmen yang sebaiknya. 

Secara keseluruhan, saya sangat berpuas hati terhadap penerimaan NC dan kakitangan TNC HEPA kerana sudi berbincang bersam-sama pihak PMUKM dalam menjayakan MMP sesi kali ini. Walaupun, keputusan tidak menampakkan keadilan ruang yang telah diberikan akan kami gunakan dengan sebaik mungkin.
Mustapha Kamil Husen Abdul Kadir
MPP Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Tahun 3/4
Yang Dipertua UKM Sesi 13/14 
28 Ogos 2014, UKM Bangi - Badan induk kepada mahasiswa, Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia (PMUKM) telah mengambil inisiatif membuat kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat semasa Minggu Mesra Pelajar (MMP) untuk memastikan kelancaran sepanjang MMP berlangsung. Kami telah menyampaikan hasrat kami kepada dekan setiap Fakulti, Pusat Islam serta Wisma Aman. Kami akan bersama-sama dengan mereka untuk kelancaran program minggu Mesra Pelajar(MMP).AMARAN PERANG DECTAR


4 September 2014, UKM Bangi - Walaupun sudah berulang kali ditegah serta dikecam daripada berlangsungya perang dectar, masih ada yang tidak mengambil pusing tahap keseriusan aktiviti ini. PMUKM berpendirian bahawa Perang Dectar tidak wajar diadakan berikutan ia mendatangkan lebih banyak keburukan berbanding kebaikan kepada siswa/I UKM. 

Pastinya perang dectar tidak menonjolkan imej yang selaras dengan cetusan baru dari NC UKM dalam menjadikan UKM sebagai Guardian of Nation. Sekiranya “Slot” perang dectar masih ingin dilaksanakan, kami menegaskan agar tiada sebarang penderaan dari aspek mental dan fizikal terhadap siswa/I baru UKM. Jika PMUKM menerima sebarang aduan mengenai “kesan” dari perang dectar, kami tidak akan teragak-agak mengambil tindakan atas melakukan deraan (ragging) mengikut pekeliling yang dikeluarkan oleh TNC HEPA UKM.

Kami berharap serta memberi penegasan keras kepada pihak Pemudahcara (PC) untuk bersama-sama membendung aktiviti ini daripada berlaku demi kesejahteraan kita bersama. Muhammad Sallehudin Bin Khalid
MPP Umum Tahun 3/4
Naib Yang Dipertua PMUKM Sesi 13/14

:: Bersama Mahasiswa Memacu Varsiti ::


Selasa, Ogos 26, 2014

MALAYSIA : APA IDENTITI KITA YANG SEBENARNYA?

26 Ogos 2014, UKM Bangi -  Identiti adalah satu topik yang sangat memberikan permasalahan yang besar di Malaysia. Hakikatnya untuk mendapatkan sesuatu di Malaysia “identiti” perlulah dijelaskan terlebih dahulu. Malah, pemberian “privilage” untuk memiliki identiti sebenarnya telah menyebabkan Malaysia pada hari ini mendapat nasib yang kurang baik. Walau demikian identiti sesebuah negara penting bagi pimpinan negara mampu mengorak langkah untuk menyediakan masa depan yang lebih baik untuk generasi pada masa akan datang. 

Definisi identiti berbeza mengikut pandangan dan kepentingan seseorang sebagai contoh Lim Kit Siang mengatakan bahawa beliau adalah “Malaysian first and Chinese second”. Daripada penyataan tersebut jelas menggambarkan beliau seorang yang berjiwa besar dan ingin melihat dan memimpin Malaysia di luar elemen-elemen bangsa dan perbezaan. Tidak dapat dinafikan kemungkinan ada daripada rakyat Malaysia yang berbangsa cina tidak menyukai kenyataan beliau dengan menyifatkan beliau telah mengetepikan kepentingan bangsa cina di Malaysia. Begitu juga dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa beliau “Malay first and Malaysian second”. Kenyataan tersebut memberikan gambaran yang buruk terhadap beliau sehingga mengatakan beliau adalah seorang yang bersifat perkauman tetapi jelas sekali menurut beliau, kepentingan Malaysia tetap menjadi keutamaan beliau dalam memimpin. Apakah keperluan yang sebenar untuk mengetahui apa yang terdahulu dan apa yang terkemudian?

Malaysia sudah berusia hampir 51 tahun, dan untuk 50 tahun yang akan datang setiap rakyat di Malaysia perlu menilai pembentukan negara dari aspek yang berbeza. Ada yang mengatakan “Sekiranya meletakkan Melayu,Cina, India dulu bermaksud rencana-rencana kerajaan hanya memberikan manfaat kepada golongan tertentu ini tidak adil”. Sebahagian yang lain menyifatkan keperluan untuk meletakkan Malaysia dahulu penting agar polisi-polisi yang bakal dijalankan oleh kerajaan dapat dirasai oleh semua rakyat dan benar-benar memenuhi kehendak dan tuntutan daripada rakyat marhaen. Jika difikirkan semula, perlukah soalan tersebut di utarakan semata-mata untuk mendapatkan kepastian yang sedemikian. Seorang yang berbangsa Kadazan berkata kepada teman-temanya “Saya Malaysia dulu, Kadazan kemudian” teman-temannya lantas berkata kepada beliau, “Wah, Jadi bahasa apa yang kamu gunakan di rumah?” Apa yang ingin disampaikan ialah, persoalan sebegini sepatutnya tidak ditimbulkan kerana akhirnya akan membawa kepada persoalan yang tidak munasabah dan tidak memberikan gambaran yang jelas dalam memberikan keadilan dan pemilikan polisi-polisi yang menyeluruh.


Saya tertarik dengan jawapan Prof Tariq Ramadan ketika ditanya “Are you a Muslim first or Europe first?” beliau menjawab “I am Swiss by Nationality, Muslim by Religion, Europe by culture and an Egyptian by memories”. Sebenarnya kita memiliki identiti yang pelbagai dan bertanggungjawab terhadap setiap identiti tersebut. Setuju ataupun tidak, setiap elemen tersebut menjadikan siapa kita yang sebenarnya. Maka apabila kita mengaku dan bersumpah sebagai warganegara Malaysia, kita mempunyai tanggung jawab terhadap setiap rakyat Malaysia. Dengan memahami kepentingan menjadi warganegara Malaysia kita mampu memberikan keadilan yang lebih. 


Sedarlah kita memiliki kewarganegaraan Malaysia, yang terdiri pelbagai bangsa contohnya seperti Cina, India, Kadazan, Iban, Dayak, Orang Asli, Melayu, dan setiapnya memilih Buddha, Hindu, Kristian,Islam sebagai agama.


TINTA YDP PMUKM
:: Bersama Mahasiswa Memacu Varsiti ::

Khamis, Ogos 21, 2014

CARTA ORGANISASI PMUKM SESI 2013/2014


Speaker         : Muhammad 'Ammar Bin Azlan (014 - 518 1078)

Yang Dipertua : Mustapha Kamil Husen Bin Abd Kadir (013 - 541 6967)

Naib Yang Dipertua : Muhammad Sallehudin Bin Khaled (017 - 686 5412)

Timbalan Naib Yang Dipertua I : Muhammad Amirul Bin Hamlad (018 - 391 1494)

Timbalan Naib Yang Dipertua II : Nur Afifah Binti Abdul Rahim (019 - 363 9867)

Setiausaha Agung : Nur Farhana Binti Mohd Razali (019 - 969 6359)

Timbalan Setiausaha Agung : Syahidatul Nuramirah Binti Abd Karim (019 - 463 7928)

Bendahari : Mufaddal Bin Mustansir (017 - 430 7786)


Biro Pembangunan Mahasiswa
Ketua: Fatin Zulaika Binti Hamdan (019 376 6102)
Mohammad Fadhli Bin Mohammad Asimoni
Anis Anuar Bin Suhaimi

Biro Kebajikan & Khidmat sosial
Ketua: Mohd Hafizi Bin Samsuari ( 013 522 1882)
Nurul Syifa' Binti Muhammad Shukri
Hasyimah Binti Ibrahim
Siti Noor Masitah Binti  Nordin 
Nur Lailatul Fitri Binti Othman

Biro Sukan & Kebudayaan
Ketua: Jason Ng Thien Yong ( 018 958 6956)
Syed Mohd Najib Bin Syed Yahya
Muhammad Johan Iskandar Bin Zahari
Nurul Amira Binti Zainudin

Biro Informasi & Penerangan
Ketua: Afiah Nasuha Binti Aznan (019 294 9566)
Siti Nor Bahijah Binti Mohd Zaki
Ahmed Amri Bin Zulkafli
Nur Aliya Binti Huzaidy

Biro Perhubungan & Antarabangsa
Ketua: Puteri Nor Adilah Binti Mohd Zaharudin (019 368 7435)
Noraini Binti Jahudal
Amirul Firdaus Bin Abu Yaziz

PANDUAN KAMPUS : KALENDAR UKM SESI AKADEMIK 2014-2015

Kalendar UKM sepanjang satu semester sesi 2014/2015 buat panduan semua pelajar khususnya Mahasiswa Baru UKM.

KAMPUS INDUK BANGI DAN FAKULTI KESIHATAN

FAKULTI PERUBATAN (PERUBATAN TAHUN 1)

FAKULTI PERUBATAN (KEJURURAWATAN)

FAKULTI PERGIGIAN

::Bersama Mahasiswa Memacu Varsiti::