Sabtu, Februari 08, 2014

PERSIDANGAN DEWAN MAHASISWA PERTAMAMinit Persidangan Dewan Mahasiswa Siri 1

Pembentangan Bajet Belanjawan PMUKM oleh Bendahari PMUKM oleh Saudara Muffadal Bin Mustansir disimpulkan bedasarkan poster di bawah.
2 usul yang telah dipilih untuk tindakan Majlis Perwakilan Pelajar ialah :

Usul 2
Kerana Learning Contract (LC) dan Hasil Pembelajaran (HP) yang berbeza menyebabkan pelajar susah mendapatkan maklumat lantaran pelajar sebelumnya menggunakan sistem LC dan bukan HP.

Mungkin selepas ini boleh buat taklimat yang lebih terperinci tentang HP.

Buat taklimat antara pensyarah kerana ada pensyarah yang tidak ambil tahu tentang HP.

Buat buku panduan khas untuk HP yang disediakan khas untuk pelajar baru.

Langkah Penyelesaian oleh MPP : Perjuang Usul Dewan Mahasiswa : Mesyuarat Bersama PAP

Usul 4
PMUKM menjadi kepala dalam mengetuai program untuk membina pendekatan yang mana membina hubungan antara agama dalam UKM.

Pentingnya PMUKM menjadi pencetus kepada hubungan antara agama.
Seperti persidangan meja bulat. PMUKM sebagai medium untuk menjadikan proses ini menjadi lebih membumi.

Langkah Penyelesaian MPP : USUL DEWAN MAHASISWA I : Persefahaman Agama Bersama Mencapai Wawasan

Nantikan tindakan MPP untuk dua usul yang telah dipilih.

Speaker, Saudara Ammar Azlan menerangkan peraturan persidangan Dewan Mahasisws
Saudara Mustapha, YDP PMUKM menjawab soalan yang diajukan

Perwakilan PERDANA
Perwakilan PERMAJ
Perwakilan ISIUKM
Perwakilan PERUNDANG

Pembentangan Bajet PMUKM oleh Saudara Mufaddal
Perwakilan PERKIM
Perwakilam PMFPI


Perwakilan Pemerhati daripada FSSK
Perwakilan MEP KUO
Perwakilan Pelajar Indonesia

Bersama Mahasiswa Memacu Varsiti