Sabtu, Februari 01, 2014

MPP FKAB :MENJAGA KEBAJIKAN, BERCUTI DI FAKULTI

30 Januari 2014, UKM Bangi - MPP FKAB 1/2 saudara Ahmed Amri dan MPP FKAB 3/4 saudara Mustapha Kamil Husen telah menjalankan satu pemeriksaan awal disetiap soket-soket kuasa dan kipas-kipas yang berada di bangunan akademik Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina aras G dan aras 1. Menurut aduan dan maklumbalas daripada rakan-rakan mahasiswa fakulti tersebut, soket-soket kuasa dan kipas dinding tidak berfunngsi dengan baik dan ade juga yang menbahayakan pengguna.

         Hasil pemeriksaan awal MPP FKAB, mereka telah mengenal pasti sebilangan soket-soket kuasa dan kipas dinding telah rosak dan tidak berfungsi dengan baik. Saudara Ahmed Amri, telah membuat satu lakaran kasar untuk menunjukkan tempat soket-soket dan kipas yang rosak.

        Pihak MPP FKAB, telah membawa aduan ini ke peringkat atas.Saudara Mustapha Kamil telah membuat surat rasmi dan dihantar ke pejabat Dekan Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina serta salinan kepada Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan(JPP) berlampirkan lakaran kasar tersebut.

        Segala maklum balas daripada pihak pentadbiran fakulti dan JPP akan dimaklumkan oleh MPP FKAB melalui facebook atau blog PMUKM. Sebarang aduan dan cadangan bolehlah dihantar melalui facebook PMUKM (https://www.facebook.com/pm.ukm.1?fref=ts). Sekian.
Ahmed Amri Bin Zulkafli
MPP Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Tahun 1/2
Biro Penerangan dan Komunikasi PMUKM Sesi 13/14


::Bersama Mahasiswa Memacu Varsiti::