Khamis, November 01, 2012

GANGGUAN CAPAIAN RANGKAIAN DI UKMAdalah dimaklumkan bahawa pihak JPP akan menjalankan kerja-kerja penyambungan bekalan elektrik volatan rendah di bangunan Pusat Teknologi Maklumat yang melibatkan bilik suis utama pada hari Sabtu, 3 November 2012 mulai jam 8.00 pagi sehingga 7.00 petang

Bekalan elektrik akan diputuskan sementara waktu dan sehubungan dengan itu capaian rangkaian di seluruh UKM akan terganggu di sepanjang proses pemasangan tersebut.

Sumber : (epelajar/bul/bil.31102012-45)

AUTONOMI MAHASISWA MEREALISASI FALSAFAH VARSITI