Sabtu, November 19, 2011

Perkembangan Manifesto MPP FPI

Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa/i FPI.Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi FPI yang membantu gerak kerja Majlis perwakilan Pelajar Fakulti Pengajian Islam (MPP FPI).

Pemberitahuan ini bertujuan untuk memaklumkan kepada seluruh mahasiswa/i Fakulti Pengajian Islam (FPI),berkenaan manifesto Majlis Perwakilan Mahasiswa FPI yang lepas iaitu penyediaan water cooler dan juga mesin fotostat di FPI. Pemberitahuan ini juga bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan yang bermain di fikiran seluruh mahasiswa/i FPI berkenaan manifesto tersebut.

Untuk pengetahuan seluruh mahasiswa/i FPI,selepas pilihanraya kampus yang lepas,saya telah menghantar surat permohonan untuk menyediakan water cooler dan mesin fotostat di FPI.Setelah dibincang perkara ini oleh pihak pentadbiran FPI,maka permohonan tersebut diluluskan.(Lihat surat kelulusan di lampiran)


1.Mesin Fotostat
Mesin fotostat merupakan keperluan bagi mahasiswa/i FPI. Justeru itu, setelah mengadakan perbincangan, saya dan pihak kedekanan FPI bersetuju untuk menyerahkan pengendalian ruangan mesin fotostat tersebut kepada Persatuan Mahasiswa Fakulti Pengajian Islam (PMFPI) dengan berkonsepkan “one stop centre” di mana terdapat perkhidmatan fotostat, printing dan lain-lain perkhidmatan yang menjadi keperluan bagi mahasiswa/i FPI.

Walau bagaimanapun, ia tidak dapat dijalankan kerana saya kemudiannya mendapat surat dari pihak Penjanaan Bendahari yang tidak bersetuju ruangan mesin fotostat ini dikendalikan oleh persatuan mahasiswa atas sebab-sebab tertentu. Antara permasalahan yang menghalang untuk meletakkan mesin fotostat di FPI yang berkonsepkan “one stop centre” adalah ruang yang terhad di FPI.

Justeru itu, pihak saya sedang mencuba dan berbincang dengan pengurusan FPI untuk mendapatkan ruang yang sesuai di FPI.Saya juga sedang berusaha untuk mendapatkan pengusaha luar untuk menguruskan berkenaan ruangan perkhidmatan mesin fotostat di FPI.(Lihat lampiran surat dari pihak penjanaan bendahari UKM).

2.Water Cooler
Buat pengetahuan mahasiswa/i FPI, penyediaan water cooler sudah diluluskan oleh pihak FPI dan Unit Penjanaan bendahari. Pihak FPI juga telah mengemukakan permohonan kepada Jabatan Pengurusan Pembangunan (JPP) untuk tindakan.Tetapi dukacita kerana tiada sebarang maklum balas dan tindakan dari pihak Jabatan Pengurusan Pembangunan (JPP).


Saya selaku MPP FPI berusaha sedaya upaya untuk memastikan penyediaan watercooler di FPI. Halangan yang berlaku adalah di peringkat pentadbiran JPP berikutan tiada sebarang maklum balas dan tindakan. Saya tidak akan berdiam diri jika keadaan terus begini dan insyaAllah akan memastikan ada tindakan dari pihak yang bertanggungjawab agar perkara ini dapat dilaksanakan.

Moga dengan pemberitahuan ini,mahasiswa/i FPI dapat mengetahui keadaan sebenar berkaitan perkembangan manifesto MPP FPI saudara Muhammad Ikram Bin Darus serta terjawab persoalan yang bermain dalam fikiran anda selaku mahasiswa/i FPI. Sekian,Terima kasih.


“Bersama Mahasiswa Merealisasikan Varsiti”

Yang benar,

MUHAMMAD IKRAM BIN DARUS
Naib Presiden 4 PMUKM
Merangkap Majlis Perwakilan Pelajar
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia.