Selasa, November 15, 2011

Beri Perhatian Kepada Mahasiswa OKU

Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, golongan orang kurang upaya (OKU) merupakan 10 peratus daripada jumlah penduduk di dunia ini. 80 peratus daripada golongan OKU ini berada di negara-negara membangun.Jika 10 peratus seperti yang di laporkan oleh PBB,Malaysia mempunyai penduduk sekitar 28juta, maka jumlah OKU di Malaysia dianggarkan seramai 2.8 juta orang. Namun begitu, OKU  yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) seramai 280 ribu sahaja. Yakni 10% daripada anggaran penduduk OKU ( 2.8 juta ) di negara kita.

Saya berterima kasih kepada pihak kerajaan dalam usaha membangunkan golongan kurang upaya di malaysia sehingga diberi pengiktiraf golongan minoriti OKU dalam bentuk jaminan hak yakni akta OKU 2008. Akta tersebut telah dibentangkan oleh Allahyarham Senator Prof. Datuk Dr. Ismail Bin Md.Salleh dan di wartakan pada 24 januari 2008. selain daripada wujudnya akta OKU 2008, kerajaan juga dilihat bersungguh dalam membantu golongan minoriti ini, yakni dengan memperkenalkan dasar 1% pengambilan golongan OKU bekerja di bidang kerajaan dan banyak usaha murni terhadap golongan kurang upaya di malaysia.

Selaku Presiden kelab mahasiswa istimewa UKM, saya mengharapkan dasar-dasar yang di perkenalkan oleh pihak kerajaan ini dipatuhi semampu mungkin oleh semua pihak. Dalam akta OKU 2008, bahagian IV dinyatakan tentang jaminan PENGGALAKAN DAN PEMBANGUNAN KUALITI HIDUP DAN KESEJAHTERAAN ORANG KURANG UPAYA. Dibawah perkara tersebut di tekankan tentang Kebolehaksesan kepada kemudahan, ameniti, perkhidmatan dan bangunan awam. Akses kepada kepada kemudahan pengangkutan awam. Akses kepada pendidikan. Akses kepada pekerjaan. Akses kepada maklumat, komunikasi dan teknologi. Akses kepada kehidupan berbudaya. Akses kepada rekreasi, santai dan sukan.

Sebelum ini, kerajaan telah menyatakan bersetuju untuk memberi bantuan tambahan iaitu bantuan yuran pengajian sebanyak 700 untuk satu semester dan wang saku sebanyak RM1800 sebulan bagi semua kategori pelajar OKU di IPT yang mengikuti pengajian peringkat Diploma ke atas secara sepenuh masa di IPT tempatan.

Bantuan kewangan yang baru ini meliputi pengajian sepenuh masa dan separuh masa di IPTA dan IPTS tempatan. Perkara ini sungguh menggembirakan kepada semua mahasiswa OKU di semua IPT. Cuma ramai yang tidak tahu bahawa bantuan tersebut adalah bersyarat yakni Pelajar OKU yang menerima biasiswa atas dasar kurang upayanya tidak layak menerima bantuan kewangan ini. Walau bagaimanapun, pelajar OKU yang menerima pinjaman pelajaran atau biasiswa atas merit akademik layak menerima elemen wang saku sahaja.

Saya berpendapat, syarat tersebut tidak kena kerana kos tanggungan golongan kurang upaya untuk belajar adalah lebih tinggi berbanding mahasiswa lain. Sebagai contoh, seorang pelajar buta. Di kebanyakkan kampus di malaysia tidak banyak rujukan ilmiah di perpustakaan di terjemah kedalam tulisan braille, jadi golongan buta terpaksa mengupah individu untuk membacakan bahan rujukan tersebut.

Upah untuk membaca ( professional reader ) bagi sebuah buku adalah sekitar RM200. Dalam satu semester, purata biasanya ada dalam enam subjek maka kos untuk upah membaca sudah sekitar RM1200. Ini tidak termasuk soal peralatan golongan kurang upaya dalam mendapat kemudahan pembelajaran seperti brailler, perakam khas, software khas untuk golongan buta dan lain-lain lagi ( sepanjang pengajian ). Ini golongan buta, bagaimana pula golongan cacat fizikal dan golongan pekak.

Sudah pasti mereka ini golongan yang memerlukan bantuan persekitaran dalam proses pembelajaran di kampus Sedangkan perkara ini tidak berlaku kepada mereka yang tipikal dalam proses pembelajaran. Berbalik kepada Akta 2008, yakni akses kepada pendidikan adalah suatu jaminan kepada golongan OKU. 

Oleh itu, saya berharap pihak kerajaan mempertimbangkan kembali kerelevanan syarat berkenaan diletakkan, walhal golongan OKU yang di universiti pada setiap tahun sekitar 330 hingga 450 orang setahun seperti yang dinyatakan oleh Dato' Seri Mohamed Khaled Nordin selaku menteri Pengajian Tinggi malaysia dalam blognya. Dari tahun 2006-2009, Kementerian Pengajian Tinggi telah menyediakan bantuan kewangan untuk 1205 pelajar dengan purata tajaan baru sebanyak 330 pelajar setahun.

Melalui perluasan ini, dijangkakan hampir 450 pelajar OKU yang baru dapat menikmati kemudahan ini pada setiap tahun.(http://khalednordin.com/?p=670 ). Jika sejumlah 1205 yang ada di IPT setiap tahun, kerajaan hanya perlu memperuntukkan sekitar dalam 6.025 juta berbanding peruntukkan sekarang sebanyak RM 4.425 juta. Sudah pasti, jumlah itu bukan satu liabiliti kepada kerajaan. Tidak salah jika ia sebagai khidmat sosial kerajaan kepada golongan tidak tipikal yang jumlahnya kecil.

Saya kira jika perkara ini berlaku, sudah pasti ia memberi dorongan positif terhadap kemasukan pelajar OKU ke dalam universiti dan akses yang lebih baik kepada golongan minoriti ini untuk belajar di kampus. Untuk pengetahuan umum juga, soal penyediaan ameniti yang di nyatakan dalam akta OKU 2008 di peringkat kampus masih di tahap sederhana.

Walau bagaimanapun, saya cukup optimis pihak kerajaan dengan kebijaksanaan KPT dan pentadbiran universiti mampu menambahbaik perkara ini. Sudah pasti dalam penambahbaikkan ini, pentadbiran Universiti memerlukan tempoh masa. Kita tidak mengharapkan semuanya disediakan dalam masa satu hari, cuma kita mengharapkan, dalam ekstensif masa penambahbaikan diberikan, supaya sedikit demi sedikit ditambah baik. Kita khuatir setiap tahun bila dirujuk tentang soal ameniti bagi OKU, pasti persoalan kewangan menjadi alasan yang kukuh untuk memanjangkan tempoh pelaksanaan tersebut. 

Selain itu, saya juga mencadangkan agar pihak kerajaan mengambil kira golongan OKU ini dalam bajet negara. Maksudnya, soal pembangunan berterusan terhadap golongan kurang upaya ini selepas dari tempoh persekolahan. Umum sedia maklum, selepas pelajar berkeperluan khas tamat di sekolah pendidikan khas, kemanakah saluran mereka selepas itu. ini perlu difikirkan. jaminan pendidikan seperti kesepakatan dalam deklarasi salamanca, iaitu pendidikan untuk semua golongan sama ada sindrom down, autisme, selebrum palse, terencat akal, masalah pembelajaran, lembam dan disleksia perlu diberi peluang.

Setahu saya, di malaysia kita menyediakan pembelajaran untuk golongan itu, tetapi belum meluas kepada peringkat pendidikan lebih tinggi ( universiti ). OKU yang berada di dalam kampus rata-rata dari golongan buta, pekak dan masalah fizikal dan amat jarang OKU selain itu. perkasakan kembali soal pendidikan vokasional terhadap golongan tersebut, contohnya seperti yang dilakukan Malaysia Associate For The Blind ( MAB ) tetapi dalam perkara ini, biarlah ia sepenuhnya dibawah seliaan pihak kerajaan bukannya pertubuhan-pertubuhan OKU kerana ia lebih kukuh tentang soal kewangan untuk menampung perjalanan operasi.

Soal yang seterusnya ialah kebolehpasaran mahasiswa OKU. Perkara ini juga perlu diambil kira dalam berhadapan dengan perangkap "kepercayaan" majikan terhadap golongan kurang upaya. Rata-rata majikan kurang yakin dengan kebolehan mahasiswa kurang upaya disebabkan halangan yang wujud pada individu OKU tersebut dan atau halangan komunikasi antara majikan dan pekerja OKU.

Saya cukup yakin, ramai kalangan mahasiswa OKU yang mempunyai estem kendiri yang rendah untuk berhadapan dengan masyarakat. Dalam hal ini, bukan sekadar kerajaan sahaja perlu "menyuap" segala-galanya kepada mahasiswa OKU akan tetapi mahasiswa OKU sendiri juga perlu perkasakan soal nilai tambah dan mempromosikan kebolehan yang ada pada diri supaya golongan mahasiswa OKU juga boleh berada setaraf dengan golongan tipikal lain.  

Saya mewakili mahasiswa kurang upaya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua pihak terutama kepada kerajaan, pentadbiran universiti dan masyarakat sekeliling TERHADAP perhatian dan membantu memberi sokongan kepada golongan kurang upaya dalam memberi akses kemudahan khususnya yang berada di dalam kampus. Kita bukan golongan yang meminta-minta simpati, tetapi kita mahu bersifat assertif untuk kami hidup berdikari.

MOHD ABDULLAH BIN MOHAMED YUSOFF

PRESIDEN KELAB MAHASISWA ISTIMEWA UKM ( KMIUKM )
TIMBALAN PRESIDEN MAJLIS PERWAKILAN MAHASISWA UKM ( PMUKM )