Selasa, Ogos 23, 2011

[GALERI] Lawatan MPP Siswazah UKM ke Urusetia Pengurusan Siswazah FSSK, FKAB dan FPEND


Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Timbalan Dekan Siswazah dan Antarabangsa FSSK,  Prof. Dr. Zulkifley HamidMendengar penjelasan dari beliau

Menyampaikan cenderamata


 Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Timbalan Dekan Siswazah dan Antabangsa FKAB, Prof. Dr. Azah Mohamed

Sesi dialog turut disertai oleh komuniti siswazah FKAB


Pengerusi Komuniti Siswazah FKAB, Sdra Redwan dari Palestin


Sesi bertukar cenderamata

 Fakulti Pendidikan
Bersama Timbalan Dekan Siswazah FPEND Prof. Madya Dr. Norazah Mohd Nordin dan wakil Persatuan Siswazah FPEND

Sekalung penghargaan kepada Urusetia Siswazah FPEND


Bersama warga siswazah FPEND