Selasa, Mac 30, 2010

Lawatan Akademik ke Penjara Kajang


Bangi, 29 Mac : Fakulti Undang-Undang dengan kerjasama MPP FUU, Ou Yong Koh Beng telah menganjurkan satu lawatan akademik ke Penjara Kajang. Lawatan melibatkan 17 orang warga FUU itu yang bermula jam 9.oo pagi dan tamat pada waktu tengahari itu adalah untuk memberi pendedahan kepada mahasiswa tentang suasana kehidupan dalam kawasan penjara.


Antara hasil kraf buatan banduan


Hasil seni para banduan Penjara Kajang

Selain itu, para mahasiswa juga diberi taklimat berkenaan pengurusan pentadbiran dan keselamatan penjara di samping mendedahkan mahasiswa tetang tangunggjawab dan peranan pegawai penjara yang bertugas. Para mahasiswa juga telah dibawa untuk melawat tempat para banduan membuat barangan kraftangan yang merupakan hasil kerja mereka sendiri.