Sabtu, Mac 16, 2013

RESOLUSI SESI DIALOG BERSAMA JPPEL DAN PAP


       11 Mac 2013- PMUKM telah menganjurkan satu Sesi dialog dan hebahan berkenaan sistem baru aktiviti pelajar. Turut hadir wakil daripada JPPel, iaitu Cik Najwa Ahmad Zawawi serta Puan Salini dan wakil Pusat Akreditasi pelajar iaitu Dr. Adi dan Dr. Azizan. Sesi ini adalah inisiatif PMUKM daripada Resolusi Sesi PMUKM Bersama Kelab.

- Sistem ifolio akan berkuat kuasa pada 16 April, akitivit yang telah berjalan diberi masa sehingga 31 Mac untuk mengisi pembuktian dan 1-15 April untuk pemarkahan tindakan PAP.
-  Sistem Pembangunan Insaniah dan Sistem i-Folio.

      PMUKM turut mengucapkan tahniah kepada PAP atas penaiktarafan sistem yang lebih bersifat interaktif dan membawa mahasiswa/I UKM ke arah yang lebih terkehadapan.


AUTONOMI MAHASISWA MEREALISASI FALSAFAH VARSITI