Jumaat, Februari 22, 2013

PENGHAPUSAN PMUKM MENZALIMI SEMANGAT KEMAHASISWAAN UKM

PERSATUAN MAHASISWA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (PMUKM)


Mukaddimah

Persatuan mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia , ringkasnya PMUKM, telah ditubuhkan pada 13hb September 1970 dalam satu meshuarat agung Khas Jawatankuasa Dewan Rendah Kolej Pertama di mana sebuah Jawatankuasa sementara telah ditubuhkan untuk menyiapkan perlembagaan, Perlembagaan PMUKM telah digubal dan disemak oleh seorang peguam dan telah disahkan oleh ahli2 PMUKM dalam persidangan agung yang pertama pada 5hb September , 1971.

Dasar dan Tujuan,

Dasar dan tujuan PMUKM seperti yang terchatit dalam perlembagaan selain daripada menjadi badan tertinggi kepada seluruh mahasiswa ialah untuk menyatupadukan seluruh mahasiswa dan memelihara hak, kepentingan serta kehormatan ahli2 menjalankan aktiviti2 di dalam dan di luar kampus, mendukung dan memperjuangkan chita2 kebangsaan,memberikan sumbangan yang kongkrit untuk kemajuan dan perlembagaan masharakat dan negara dalam segenap lapangan, memberi kerjasama ke arah kemajuan dan perlembagaan. Untuk melaksanakan dasar2 dan tujuan2 itu beberapa langkah telah juga terchatitkan dalam perlembagaan untuk dilaksanakan.

Sejak ditubuhkan, PMUKM telah bergerak untuk kebajikan dan kemajuan ahli2 dan Universiti. Kegiatan2 di dalam kampus seperti menjaga kebajikan ahli2, kegiatan2 sukan, kebudayaan, majlis2, cheramah, foram dan lain2 telah diadakan. Selain dari itu, kegiatan2 dalam masharakat seperti mengadakan khemah2 kerja, kempen kesedaran,tenaga pengajar, sukarela, memberi bimbingan kepada pelajar2 sekolah menengah untuk menghadapi peperiksaan telah dijalankan dan mendapat kejayaan yang memuaskan. Minggu orientasi yang dikenal “Minggu Suaikenal” di Universiti ini bagi menyambut siswa2 baru yang dijalankan oleh PMUKM dengan ranchangan2 yang berfaedah yang mencerminkan keperbadian Universiti ini dan juga melahirkan identiti Universiti ini.

Dengan terpilihnya Jawatankuasa Kerja yang baru bagi tahun 1971-72 di mana 7 orang ahli jawatankuasa tetap telah dilantik seperti yang disebutkan di atas, maka berbagai-bagai ranchangan2 dan kegiatan telah diluluskan untuk dilaksanakan yang meliputi kegiatan2 dalam semua bidang yaitu bidang akademik,sukan,kebajikan,kebudayaan dan lain2 untuk faidah dan kebajikan serta kemajuan ahli2 khasnya,Universiti dan masharakat amnya. Mudah-mudahan PMUKM akan dapat memberi sumbangan yang diharapkan oleh Bangsa,Ugama dan Negara.

Sumber:Universiti Kebangsaan Malaysia, Kalendar 1972-1973

AUTONOMI MAHASISWA MEREALISASI FALSAFAH VARSITI