Selasa, Disember 03, 2013

DISEMBER 2013 : KOMPILASI GERAK KERJA PMUKM SESI 13/14


2 Disember, UKM Bangi - Setelah lebih sebulan Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia (PMUKM) Sesi 13/14, kami telah menetapkan moto dan paksi yang ingin kami bawa sepanjang kepimpinan kali ini. Kompilasi ini sedikit sebanyak menjelaskan pembawakan PMUKM kali ini.

Moto : Bersama Mahasiswa Memacu Varsiti
PMUKM mementingkan usaha bersama mahasiswa/i UKM untuk memacu Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) tercinta. Oleh itu, kami telah mewujudkan Rakan PMUKM untuk mereka sama-sama bergerak dengan MPP. Interaksi Rakan PMUKM

Paksi :

1. Mendasari Kebajikan
- Keamanan dan keselamatan untuk mahasiswa
- Bulat air kerana pembentung ( Kerjasama dengan semua persatuan di UKM)
- Kewangan mahasiswa dinikmati bersama
- Warga OKU tidak dilupakan
2. Keintelektualan
- Budaya Ilmu
- Fakulti sebagai pusat kegiatan dan kecemerlangan
- Memaknai kehadiran cendekiawan Negara di UKM
3. Perpaduan
- Meraikan kepelbagaian budaya
- Keadilan, kebersamaan dan kepercayaan


4. Pengatarabangsaan
- Mengetuai gerakan mahasiswa serantau
-Mendepani isu-isu antarabangsa

5. Graduan kelas tersendiri
- PMUKM akan terus berkolebrasi dengan pihak pentadbiran dalam sumbangan idea untuk merangka satu pelan yang berkemampuan  melahirkan Graduan UKM yang sejagat.


Bersama moto dan 5 paksi yang telah digariskan, PMUKM telah merancang pelbagai gerak kerja dan penyelesaian masalah kebajikan pelajar menjadi pembawaan utama sesi kepimpinan kali ini. Barisan kepimpinan akan berusaha bersungguh-sungguh mewakili suara anda. Terima kasih kepada mahasiswa/i UKM yang terus-menerus menyokong PMUKM.

::Bersama Mahasiswa Memacu Varsiti::