Jumaat, Disember 13, 2013

PMUKM & MAHASISWA ANTARABANGSA : 1 RUMPUN


11 Disember 2013, UKM Bangi – Satu pertemuan antara Biro Perhubungan dan Antarabangsa bersama wakil mahasiswa daripada Persatuan Pelajar Indonesia UKM (PPIUKM) dan wakil mahasiswa Thailand di Bilik Mesyuarat PMUKM. Perjumpaan tersebut dipengerusikan oleh Puteri Nor ‘Adilah Binti Mohd Zarudin.

Tujuan Perbincangan :
• Menjalinkan hubungan baik bersama mahasiswa antarabangsa di UKM khususnya dari Asia Tenggara.
• Mengutarakan permasalahan yang berlaku sepanjang berada di UKM.


Hasil perbincangan :
• Mereka menyambut baik jalinan kerjasama PMUKM bersama mahasiswa antarabangsa baik dari segi idea penambahbaikan mahupun jalinan melalui program.
• Wakil mahasiswa Thailand meminta bantuan daripada PMUKM untuk melancarkan proses penubuhkan persatuan secara rasmi Persatuan Pelajar Thailand.
• Wakil mahasiswa Indonesia mencadangkan agar bilik persatuan diberikan kepada Persatuan Pelajar Indonesia.Hal ini demikian, bilik persatuan yang sedia ada di tempatkan di kawasan mahasiswi di Kolej Antarabangsa Ibu Zain tidak bersesuaian untuk menjalankan aktiviti persatuan.
• Harapan mereka supaya jalinan hubungan kerjasama ini berterusan dan berkekalan walaupun pertukaran sesi kepimpinan PMUKM.
Biro Perhubungan dan Antarabangsa

::Bersama Mahasiswa Memacu Varsiti::