Selasa, Disember 03, 2013

UKM MOBILITY DAY : MELATIH MAHASISWA BERFIKIRAN GLOBAL

Program UKM Mobiliti Day 2013 bermanfaat kepada Mahasiswa UKM.


Pemplet yang didapati daripada UKM Mobility Day
Sesi perkongsian 

2 Disember 2013, Pusanika – Program UKM Mobility Day 2013 yang berlangsung dari pukul 9.00 pagi sehingga 4.30 petang. Antara tetamu yang hadir Prof. Dr Imran Ho Abdullah , Pengarah Pusat Hubungan Antarabangsa, Prof. Datuk Dr. Noor Azlan , Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Akademik dan tetamu-tetamu daripada Australia , Korea dan Mexico.


Hari Mobiliti ini adalah program pendidikan kepada mahasiswa prasiswazah dan pascasiswazah untuk mengakses kepada program mobiliti global melalui forum , jaringan , pameran dan perkongsian pengalaman.


Melalui program mobiliti ini , mahasiswa akan diberi peluang untuk mendedahkan diri untuk meneroka kepelbagaian budaya dunia dengan berkongsi pengetahuan, pertukaran dan menerima perbezaan, menyebarkan semangat inovasi dan rangkaian, meningkatkan keyakinan diri, mengasah bakat kepimpinan, dan meningkatkan keupayaan soft skill.


PMUKM berharap seluruh mahasiswa UKM untuk mengambil peluang keemasan ini menyertai program mobiliti ini. Pengalaman menyertai program mobiliti ini sangat bermanfaat untuk digunakan pada masa akan datang.Puteri Nor 'Adilah Binti Mohd Zarudin
MPP Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan
Biro Perhubungan dan Antarabangsa PMUKM Sesi 2013/2014

::Bersama Mahasiswa Memacu Varsiti::