Khamis, November 21, 2013

PERPADUAN MEMBENTUK SATU SUARA


BERSAMA KELAB KEBUDAYAAN TIONG HUA DI UKM

20 November 2013, UKM Bangi - Satu perjumpaan Presiden PMUKM, Mustapha Kamil Husen Abd Kadir dan Ketua Biro Kebudayaan & Sukan PMUKM Jason Ng bersama kelab kebudayaan Tiong Hua UKM telah diadakan. Turut hadir pada perjumpaan tersebut ialah wakil daripada Pesta Ang Pau  dan wakil daripada Pesta Tang Lung.

Perjumpaan tersebut bertujuan:
- Membincangkan permasalahan yang dihadapi oleh kelab-kelab Tiong Hua ini sepanjang menjalankan aktiviti mereka di UKM.
- Mencari penyelesaian bagi menggalakkan penyertaan kaum lain dalam aktiviti yang diadakan oleh kelab-kelab kebudayaan Tiong Hua ini.

Hasil daripada perbincangan:

- PMUKM akan berusaha untuk menjadi “the main role” dalam menggalakkan keterlibatan seluruh mahasiswa dalam apa jua aktiviti tanpa mengira perbezaan kaum. Ini juga selari dengan prospektus pembawaan PMUKM pada sesi ini, bagi mengeratkan lagi perapaduan dalam kalangan mahasiswa/I UKM.

Ketua Biro Kebudayaan & Sukan PMUKM, Saudara Jason Ng, mencadangkan :


- Pertemuan berkala akan diadakan selepas ini, agar pihak PMUKM berupaya untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi.
- Perjumpaan pada masa akan datang akan turut bersama dengan kelab-kelab kebudayaan yang lain agar satu dapatan yang lebih optimum mampu diperolehi.

Perbincangan tersebut juga berakhir dengan baik, semua Kelab Kebudayaan Tiong Hua memberikan respon yang positif dan bersedia untuk berkerjasama dengan PMUKM pada masa akan datang. 

Sekian.Jason Ng Thien Yong
MPP Fakulti Undang-undang
Biro Sukan dan Kebudayaan PMUKM Sesi 13/14

Suara Anda Suara Kami
Kebajikan Anda Tanggungjawab Kami


::Bersama Mahasiswa Memacu Varsiti::