Rabu, November 28, 2012

PAKSI PMUKM : PEMBUDAYAAN SUASANA KEILMUAN DAN PEMERKASAAN INTELEKTUALISME26 November 2012 - Dua orang wakil Biro Pembangunan Mahasiswa PMUKM iaitu saudara Azrai Ahmad Zamri dan Nurhidayah Juhari telah mengadakan satu sesi pertemuan ramah mesra bersama para pustakawan Perpustakaan Tun Seri Lanang (PTSL). Tujuan utama pertemuan diadakan adalah untuk mendapatkan saran idea mengenai bagaimana PMUKM boleh berpartisipasi dalam usaha untuk memperluaskan pembudayaan ilmu pengetahuan dalam kalangan warga kampus. Perkara ini selaras dengan salah satu paksi dasar pembawaan PMUKM sesi 2012-2013 iaitu pembudayaan suasana keilmuan dan pemerkasaan intelektualisme.

Secara asasnya pihak PTSL amat bersetuju dengan beberapa cadangan yang dikemukakan oleh PMUKM dalam menggerakkan budaya ilmu dan keintelektualan. Rancangan perlaksanaan beberapa program bersiri yang lebih bersifat terbuka dan santai diyakini dapat menarik perhatian warga kampus. PMUKM juga perlu menyediakan platform terbaik bagi membolehkan kebebasan akademik terus berkembang selari dengan budaya ilmu yang ingin diterapkan seterusnya dapat melahirkan inovasi idea dan falsafah pemikiran yang bermanfaat. Beberapa contoh program pembudayaan ilmu sepanjang tahun yang dilaksanakan oleh pihak PTSL turut dibentangkan seperti kempen membaca, pertandingan mengulas buku, pertandingan mengakses maklumat, bicara buku, forum ilmiah dan syarahan Tun Seri Lanang.

Dalam pertemuan tersebut juga, pihak PTSL telah menyatakan kesediaan mereka bagi menjemput wakil PMUKM untuk turut serta dalam mesyuarat pembangunan intelektual yang diadakan pada setiap semester. Mereka juga menyambut baik cadangan PMUKM agar PTSL mengadakan Pesta Buku pada setiap awal semester. Sebaliknya pula, wakil PMUKM turut menyatakan kesudian untuk membantu PTSL mempromosikan segala jenis aktiviti keintekletualan yang dianjurkan pada masa akan datang. Bahkan, pihak PTSL turut menyatakan harapan mereka untuk berkerjasama secara lebih erat dengan JAKSA kolej-kolej kediaman memandangkan mereka mempunyai wakil pustakawan yang sedia berkhidmat di setiap kolej khususnya dalam aspek perkongsian maklumat dan kemahiran asas pengurusan pusat sumber.

Akhir sekali, pihak PTSL turut mengambil kesempatan atas pertemuan ini untuk mendapatkan maklum balas umum daripada wakil PMUKM mengenai kemudahan prasarana dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh mereka.


AUTONOMI MAHASISWA MEREALISASI FALSAFAH VARSITI