Rabu, November 21, 2012

TAWARAN BIASISWA TEXAS INSTRUMENTSSukacita dimaklumkan The Asia Foundation (TAF) mempelawa para pelajar yang telah berjaya  menerima  tempat di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) untuk melanjutkan pelajaran  dalam  bidang Kejuruteraan Elektrik, Elektronik atau Fizik untuk  memohon  pembiayaan biasiswa ini dibawah program “Star Student Scholarship Program”.

Keutamaan pemilihan calon bagi biasiswa ini akan diberikan kepada calon  berpendapatan rendah dan telah diterima masuk ke UKM.  Calon yang terpilih perlu  menunjukkan pencapaian serta prestasi akademik dan komitmen  kepada akademik  dan ko-korikulum di universiti. Pemilihan  akan dibuat berdasarkan  kriteria berikut:

Senarai Semak Kriteria
Sila tanda (√ ) jika bertepatan
Semua calon adalah dalam tahun KEDUA di UM atau UKM dalam bidang Kejuruteraan Elektrik, Elektronik atau Fizik

Semua calon hendaklah berada dalam pengajian dari tahun 2011 – 2014 dalam kursus yang ditetapkan

Calon mesti membuktikan kemampuan kewangan persendirian/keluarga yang tidak melebihi RM2500 sebulan

Calon yang memiliki keputusan terbaik dari tahun pertama akan diberi keutamaan dalam proses pemilihan

Calon boleh menerima pinjaman dari PTPTN


Disertakan bersama ini softcopy borang permohonan yang perlu dikembalikan kepada pihak kami dengan menghantar emel kepada rawlins@ukm.my sebelum 27 November 2012 . (klik di sini)

Sumber : Penolong Pendaftar, Pejabat Hubungan Industri, HEJIM

AUTONOMI MAHASISWA MEREALISASI FALSAFAH VARSITI