Rabu, November 28, 2012

PENGUMUMAN PENTING: JPPEL TEMPOH PENGHANTARAN AKTIVITI PELAJAR (DALAM NEGARA) SESI 2012/2013

Tempoh Penghantaran Permohonan Aktiviti (Dalam Negara)
Sesi Akedemik 2012/2013

Makluman untuk semua Persatuan, Kelab, Jaksa Kolej dan Urusetia, bagi tujuan penambahbaikan pengurusan JPPEL, semua permohonan aktiviti pelajar dalam negara perlu mematuhi tarikh yang tercatat dalam surat tersebut. Permohonan yang dilakukan selepas tarikh tersebut, tidak akan diperakukan.

Junaidah Harun
Unit Pembangunan Sahsiah Pelajar
Jabatan Perkhidmatan Pelajar
UKM Bangi
Tel: 03- 8921 3146
Fax: 03-8921 4534AUTONOMI MAHASISWA MEREALISASI FALSAFAH VARSITI