Ahad, November 25, 2012

KESELAMATAN SISWI : PMUKM, SEKRETARIAT SISWI KOLEJ DAN FAKULTI

Barisan PMUKM bersama Sekretariat Siswi Kolej & Fakulti

21 November 2012 - Satu perjumpaan ramah mesra diadakan antara PMUKM bersama-sama sekretariat Hal Ehwal Siswi Kolej dan Fakulti. Perjumpaan tersebut telah dipengerusikan oleh Naib Presiden I PMUKM, saudari Nur Afifah Abd Rahim, diadakan bagi membina hubungan yang lebih erat dan merancang gerak kerja bersama dalam melahirkan siswi kampus yang lebih berketrampilan.

Agenda utama perjumpaan ini adalah sebagai mekanisme awal ke arah menyatukan pimpinan siswi UKM. Antara perkara yang  dibincangkan bersama adalah isu keselamatan siswi dan beberapa langkah yang akan diambil oleh pihak kolej dan fakulti bagi menangani isu tersebut.

Beberapa cadangan telah dibangkitkan oleh wakil kolej dan fakulti bagi memastikan keselamatan siswi terjamin. Inisiatif awal bagi mencegah kejadian pecah masuk kolej  dan gangguan seksual terhadap siswi antaranya memperkasakan semula kelab rukun tetangga dan mengadakan kelas pertahanan diri di setiap kolej.

Resolusi yang kami perolehi dalam perjumpaan tersebut adalah ke arah memperkasakan jaringan hubungan di antara pimpinan siswi UKM. Kami juga telah merancang beberapa mekanisma ke arah merealisasikan resolusi tersebut. Kami di peringkat PMUKM juga meraikan pihak sekretariat siswi yang ingin mengadakan kerjasama dengan PMUKM bagi sebarang aktiviti siswi yang berlandaskan paksi PMUKM.


Sebarang masalah yang dilontarkan pada pertemuan tersebut telah mendapat perhatian pihak PMUKM dan kami akan mencuba sedaya upaya bagi menyelesaikan masalah yang timbul bagi memastikan keharmonian pelajar terutamanya keselamatan siswi terpelihara.


AUTONOMI MAHASISWA MEREALISASI FALSAFAH VARSITI