Ahad, November 25, 2012

ISU KESELAMATAN : PMUKM, WISMA AMAN, WAKIL JAKSA

PMUKM, Wisma Aman,  dan wakil Jaksa Kolej
 22 November 2012 - Perjumpaan khas Isu Keselamatan yang melibatkan PMUKM, Bahagian Keselamatan Wisma Aman UKM, dan Jaksa Keselamatan Kolej Kediaman diadakan. Perjumpaan ini dipengerusikan oleh Presiden PMUKM, Ahmad Shukran bin Shaharudin. 

Perjumpaan ini adalah susulan resolusi PMUKM berkenaan isu keselamatan yang lalu berkenaan mengadakan kempen kesedaran keselamatan dan pemusatan badan “rukun tetangga” kolej sebagai ajen “Rakan Wisma Aman”. klik di sini. Dalam perjumpaan singkat ini, Wisma Aman tampil dan memberikan pandang sisi berhubung isu keselamatan mahasiswa UKM khususnya siswi dan setiap wakil kolej yang hadir memberikan respon tahap keselamatan kolej kediaman masing-masing daripada aspek permasalahan yang dialami dan mekanisma awal yang telah diambil setiap kolej kediaman dalam membendung isu kes keselamatan yang tidak disenangi terutama yang melibatkan golongan siswi.

PMUKM bertindak sebagai medium yang menyatukan kerjasama yang lebih berpusat dalam memastikan usaha ke arah menyelesaikan isu keselamatan ini dapat dijalankan dengan lebih membumi. Dalam perjumpaan ini, Bahagian keselamatan UKM bersama PMUKM dan Jaksa kolej kediaman bersetuju menjalankan kerjasama dalam menjalankan program 'roadtour' keselamatan ke setiap kolej kediaman yang dijadualkan akan bermula 3 Disember 2012 hingga 12 Disember 2012 dan aktiviti kemuncaknya adalah perasmian Kempen Kesedaran Keselamatan yang dijangka akan diadakan pada 13 Disember 2012.

Kami juga telah mengambil beberapa mekanisma awal dalam meningkatkan hubungan jaringan maklumat di antara kami. Semoga kerjasama ini akan dapat memberi impak positif ke arah mengurangurangkan peluang dan ruang terhadap lambakan kes ragut yang menimpa siswi UKM sejak kebelakangan ini.


AUTONOMI MAHASISWA MEREALISASI FALSAFAH VARSITI