Khamis, Mei 10, 2012

PMUKM Perjelas Isu SPIKebolehpasaran mahasiswa/i Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) merupakan agenda utama pihak pentadbiran yang dapat dicapai melalui pembentukan kemahiran insaniah, di samping pencapaian akademik yang cemerlang.

Pentadbiran UKM telah merangka dan melaksana sistem-sistem yang bertujuan untuk membentuk kemahiran insaniah dalam kalangan mahasiswa/i UKM. Bermula dengan Sistem Penilaian Kompetensi Generik (SPKG) sebagai nilai tambah bagi sistem kokurikulum sedia ada di bawah kendalian Pusat Perkembangan Pelajar (PPP). 

Pelaksanaan sistem kokurikulum HHHX bermodelkan SPKG sebagai ganti kepada sistem SPKG yang dilihat tidak memenuhi kehendak mahasiswa/i UKM. Keadaan mahasiswa/i UKM yang dinamik memerlukan pihak pentadbiran untuk lebih bekerja keras bagi merangka sistem baru. 

Pusat Akreditasi Pembelajaran (PAP) telah diwujudkan bagi menggantikan PPP. PAP telah diberi kepercayaan oleh pentadbiran UKM bagi merangka dan melaksana satu lagi sistem pembentukan kemahiran insaniah. Awal 2011 telah menyaksikan wujudnya sistem kokurikulum berkredit berasaskan kontrak pembelajaran, HHHC 9118 Kemahiran Insaniah (LC) sebagai ganti kepada sistem HHHX.

Satu garis panduan LC yang lebih tersusun bagi memudahkan pelajar melaksanakan sistem LC telah diterbitkan pada Julai 2011. Kesungguhan pihak pengurusan PAP dapat dilihat dengan wujudnya sistem atas talian (online), Portal Sistem Pembangunan Insaniah (SPI) bagi memudahkan pelajar berurusan dengan pihak pengurusan PAP.


Satu pertemuan singkat Presiden Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia (PMUKM) Ahmad Muzzammil bin Muhd Hairi bersama Pengarah PAP, Prof Madya. Dr Khaidzir Hj Ismail. Pertemuan pada jam 5 petang (9 Mei 2012) tersebut turut disertai Timbalan Pengarah PAP (Penilaian & Pengiktirafan), Dr Hj Jumali Hj Selamat.

Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia (PMUKM) sentiasa menyokong penuh segala usaha yang dilaksanakan pentadbiran UKM ke arah pembentukan mahasiswa/i yang cemerlang. Sebagai badan penghubung antara mahasiswa/i dengan pihak pentadbiran, PMUKM telah menerima beberapa aduan daripada mahasiswa/i yang mengalami masalah berkenaan pelaksanaan sistem LC. Antara masalah yang dibangkitkan adalah sistem atas talian Portal SPI yang tidak mesra pengguna dan penetapan jam kredit bagi program mahasiswa/i yang berubah-ubah dan tidak jelas.

Sehubungan itu, beberapa buah pandangan serta penjelasan diberikan oleh pihak PAP berhubung masalah tersebut. Kebanyakan mahasiswa mempunyai masalah dengan SPI yang baru diperkenalkan awal tahun ini. Pihak PAP memberi respon terhadap perkara tersebut kerana melihat atas faktor masalah teknikal. Sistem ini masih baru, peringkat awal perlaksanaan memerlukan kesabaran.

Pihak PAP juga turut berpesan agar usah menghukum terlalu awal, perlu diteliti sistem yang dilaksanakan. PAP turut menekankan bahawa sistem LC ini sangat menarik dan memberi kelebihan yang besar kepada segenap mahasiswa. Jumlah 8 jam kredit tersebut adalah sangat besar jika dibandingkan dengan sistem kokurikulum yang ditawarkan oleh universiti lain. 

Selain itu, tujuan sistem LC dilaksanakan adalah dalam memberi peluang kepada pelajar untuk merangka dan melaksana program mengikut acuan mereka. Setiap program yang dilaksanakan maksimum jam kredit diluluskan adalah 4 jam kredit. Hal ini kerana, PAP ingin memberi peluang dan ruang kepada mahasiswa/i untuk mengendalikan sekurang-kurangnya 2 program sepanjang pengajian.

Tindakan PMUKM ini jelas membuktikan bahawa PMUKM sentiasa berurusan secara profesional dengan pihak pentadbiran UKM amnya. Pengarah PAP sendiri mengakui kelemahan yang wujud dalam sistem yang dilaksanakan secara berperingkat dan masih lagi di fasa pengukuhan. 

Walaubagaimanapun, PAP turut berinisiatif dalam menjelaskan pelaksanaan  perjalanan sistem LC ini dengan hadir ke kolej-kolej dan fakulti-fakulti, bersemuka dengan mahasiswa/i UKM. Namun, penambahbaikan yang sering berlaku terhadap sistem ini memerlukan kepada penerangan dan penjelasan yang berterusan kepada mahasiswa/i UKM.

Bagi menjayakan hasrat dan usaha murni UKM, PMUKM sentiasa bersedia untuk menjadi ejen penerangan kepada mahasiswa/i. Diharapkan dengan bantuan PMUKM, sistem yang dirangka lebih membumi kepada mahasiswa/i UKM.

Sebarang masalah yang berkaitan atau pun komen, kritikan mahupun cadangan boleh diajukan terus di emel : pmukm1011@gmail.com atau di Fb : PMUKM 2010/2011 (MPP UKM)

Bersama Mahasiswa Merealisasi Varsiti.