Khamis, September 08, 2011

Manual Pendaftaran SPIN UKM

Makluman untuk semua rakan mahasiswa khususnya yang baru mendaftar di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Untuk mendaftar dan menggunakan aplikasi Sistem Maklumat Pelajar (SMPWEB) dan Sistem Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran Interaktif UKM (SPIN), sila ikuti arahan seperti di bawah:

a)  Kemaskini E-mel di SMPWEB menggunakan no matrik dan katalaluan yang diberi dari slip pendaftaran
b)  Daftar untuk dapatkan katalaluan SPIN di http://www.spin.ukm.my/
     - Video Tutorial Pendaftaran SPIN
c)  Dapatkan katalaluan SPIN dari emel dan login menggunakan no matrik dan katalaluan tersebut
d)  Cara memperoleh katalaluan yang hilang dan lain-lain nota penggunaan SPIN boleh diperoleh melalui manual berikut.