Selasa, September 20, 2011

Makluman : Susunan Sidang Majlis Konvokesyen Ke-39 UKM

SUSUNAN SIDANG MENGIKUT FAKULTI/INSTITUT
MAJLIS KONVOKESYEN KE-39
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Sidang 1 (24 September 2011)(Sabtu / Pagi)
Semua Graduan Doktor Falsafah
Graduan Sarjana Kepakaran Fakulti Perubatan
Graduan Sarjana Sains Fakulti Perubatan
Graduan Doktor Perubatan
Graduan Sarjanamuda Fakulti Perubatan

Sidang 2 (24 September 2011)(Sabtu / Petang)
Graduan Sarjana Kepakaran Fakulti Pergigian
Graduan Sarjana Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik (IMEN)
Graduan Sarjana Institut Perubatan Molekul (UMBI)
Graduan Doktor Pergigian
Graduan Sarjana dan Sarjanamuda Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Graduan Sarjana dan Sarjanamuda Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Sidang 3 (25 September 2011)(Ahad / Pagi)
Graduan Sarjana Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI)
Graduan Sarjana Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa(IKMAS)
Semua Graduan Sarjana Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Graduan Sarjana Muda Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
 Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu
 Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia
 Pusat Pengajian Media dan Komunikasi
 Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran

Sidang 4 (25 September 2011)(Ahad / Petang)
Graduan Sarjana dan Sarjanamuda Fakulti Pengajian Islam
Graduan Sarjanamuda Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
 Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi
 Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik

Sidang 5 (26 September 2011)(Isnin / Pagi)
Semua Graduan Sarjana Fakulti Sains dan Teknologi
Graduan Sarjanamuda Fakulti Sains dan Teknologi
 Pusat Pengajian Sains Kimia dan Teknologi Makanan
 Pusat Pengajian Sains Matematik
 Pusat Pengajian Sains Sekitaran dan Sumber Alam

Sidang 6 (26 September 2011)(Isnin / Petang)
Graduan Sarjana Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
Graduan Sarjana dan Sarjanamuda Fakulti Undang-Undang
Graduan Sarjana dan Sarjanamuda Fakulti Sains Kesihatan
Graduan Sarjanamuda Fakulti Sains dan Teknologi
 Pusat Pengajian Biosains dan Bioteknologi
 Pusat Pengajian Fizik Gunaan

Sidang 7 (27 September 2011)(Selasa / Petang)
Graduan Sarjana Graduate School of Business (UKM-GSB)
Graduan Sarjana dan Sarjanamuda Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Graduan Sarjana Institut Islam Hadhari

Sidang 8 (27 September 2011)(Selasa / Petang)
Graduan Sarjana dan Sarjanamuda Fakulti Pendidikan
Graduan Sarjana dan Sarjanamuda Fakulti Farmasi
Semua Graduan Diploma Siswazah dan Prasiswazah

Majlis Konvokesyen UKM ( Sekadar Gambar Hiasan )Sumber : http://www.ukm.my/e-pelajar/pdf/082011/bul_010811-1.pdf