Rabu, Oktober 10, 2012

KAFETERIA UKM : KEBERSIHAN DAN HARGA MAKANAN

Saudara Mustapha Kamil, MPP UKM berbincang
bersama Encik Kadir
10 Oktober 2012 – Ahli Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) UKM, saudara Mustapha Kamil Husin Abdul Kadir telah berjumpa dengan Encik Kadir, Pegawai Unit Penjanaan Jabatan Bendahari UKM bagi mendapatkan maklumat pengurusan kafeteria di fakulti-fakulti dan juga kolej-kolej.

Untuk makluman, kafeteria yang berada di fakulti dan Canselori sahaja berada dibawah pemantauan Jabatan Bendahari manakala kafeteria  di kolej-kolej beradaa di bawah pantauan Hal Ehwal Pelajar (HEP).

Namun, bagi pengurusan sebut harga kafeteria kolej dan fakulti diuruskan oleh Jabatan Bendahari. Encik Kadir telah memberi peluang bagi melihat sebut harga dan syarat-syarat pemilihan sesebuah pengusaha kafeteria dan antara perkara yang paling penting ialah berkenaan harga makanan dan kebersihan kafeteria. Harga makanan yang telah dipersetujui adalah berdasarkan kemampuan mahasiswa/i namun, pengusaha akan mengubahnya bagi mengelakkan kerugian dan ini berada di luar kawalan Jabatan Bendahari.


Pastikan kafeteria anda
mendapat gred sebegini
seperti di Kolej Keris Mas
Kebersihan adalah berada dibawah tanggungan pengusaha kafeteria masing – masing dan pemantauan berkala akan dilaksanakan oleh Jabatan Bendahari dan Hal Ehwal Pelajar. Akan tetapi dokumen pembuktian tahap kebersihan akan tetap disertakan semasa proses menandatangani kontrak. Selain pemantauan tersebut, pemeriksaan kebersihan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia juga akan menyelia kafeteria dan mereka mempunyai kuasa mutlak untuk menjatuhkan hukuman terhadap kafeteria yang kurang memuaskan, namun salinan laporan tersebut tidak diberikan kepada Jabatan Bendahari, mengakibatkan Jabatan Bendahari tidak mengetahui status tahap kebersihan semasa sesebuah kafeteria.

Disebabkan itu pihak PMUKM telah memutuskan untuk menjalankan edaran borang soal selidik berkenaan harga makanan dan kebersihan di semua kafeteria untuk mendapatkan respon daripada rakan-rakan mahasiswa untuk tindakan Jabatan Bendahari. Selain itu, PMUKM juga akan  menjalankan kerjasama bersama Kementerian Kesihatan Malaysia agar menjalankan pemeriksaan mutakhir dan mendapatkan salinan laporan supaya tindakan segera berkenaan kebersihan dapat dijalankan. Cadangan PMUKM ini telah mendapat sambutan baik daripada Encik Kadir, dan mengharapkan bantuan seperti ini sentiasa ada bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan di UKM.

                                       Bersama Mahasiswa Merealisasi Varsiti