Ahad, Februari 24, 2013

MPP FEP 1/2 : SELANGKAH KE ARAH MEREALISASIKAN MANIFESTO

Mufaddal bin Mustansir
MPP FEP 1/2

UKM Bangi,18 Feb – MPP Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (FEP) Tahun 1/2 merangkap Pengerusi Biro Kebajikan dan Khidmat Sosial, Mufaddal bin Mustansir telah mengadakan pertemuan dengan Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Prof.Dr. Nor Ghani Md. Nor untuk membincangkan mengenai kebajikan pelajar di FEP.

Seperti sedia maklum, di FEP mempunyai dua buah water cooler, satu di hadapan surau dan satu lagi di hadapan Dewan Kuliah 3. Namun malangnya kedua-dua buah water cooler ini sudah lama tidak diselenggara dan kebersihan airnya tidak terjamin.

Di samping itu, pelajar Fakulti Ekonomi dan Pengurusan juga memerlukan sebuah Student Centre bagi pelajar mengadakan perbincangan kumpulan atau mengulangkaji pelajaran, mendapatkan bahan bacaan seperti akhbar harian dan tempat berehat sementara menunggu kelas seterusnya. Penubuhan Student Centre ini adalah antara janji manifesto yang telah dicanang-canangkan dahulu.

MPP Mufaddal telah memohon kepada dekan fakulti water cooler yang baru untuk digantikan dan ingin menubuhkan Student Centre untuk untuk pelajar FEP. Beliau menyambut baik kedua-dua permohonan yang diutarakan ini. Permohonan water cooler baru akan dilakukan dalam tempoh yang terdekat manakala proses penubuhan Student Centre memakan sedikit masa.

AUTONOMI MAHASISWA MEREALISASI FALSAFAH VARSITI