Ahad, Januari 25, 2015

PERSONALITI VARSITI : MILIKI SIKAP "AMBIL TAHU"

22 Januari 2015 - Yang Dipertua Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia di dada akhbar, ruangan "Personaliti/Siswa" Berita Harian.

Antara petikan dari akhbar Berita Harian :

[MILIKI SIKAP "ambil tahu"]

"Kehidupan seorang mahasiswa bukan hanya berkisar pada 3K iaitu Kolej, Kedai makan dan Kuliah semata-mata, sebaliknya aktiviti luar kuliah turut membawa untuk menjadi insan produktif, proaktif dan progresif yang cakna terhadap isu semasa, tempatan dan antarabangsa" kata personaliti Varsiti minggu ini, Muhammad Sallehudin bin Khalid.

[Semangat Kerja]

Katanya, mahasiswa juga perlu bijak membahagikan masa untuk aktiviti luar kuliah dan akademik demi memastikan pencapaian seimbang antara kedua-dua bidang.

"Sebagai contoh, pembabitan mahasiswa dalam melaksanakan sesuatu program khususnya yang berskala besar dan berimpak tinggi memberi kesan signifikan terhadap aspek kepemimpinan dan semangat kerja berkumpulan.

"Memperkasa Mahasiswa, Meneraju Varsiti"