Rabu, Januari 22, 2014

KE MANA HALA TUJU MESYUARAT TNC HEPA IPTA KALI KE 189

Pada 20 Januari 2014, UKM akan menjadi tuan rumah bagi Mesyuarat Seketariat Timbalan-Timbalan Naib Canselor/ Timbalan Rektor (HEPA) Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) ke 189. Mesyuarat ini akan dihadiri oleh semua TNC HEPA seluruh IPTA di Malaysia bersama-sama wakil daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. PMUKM menyambut baik kehadiran seluruh perwakilan tersebut serta berharap mesyuarat tersebut akan berjalan dengan lancar.

PMUKM menegaskan agar mesyuarat tersebut tidak lari daripada fokus utama dalam membincangkan hal ehwal pelajar di IPTA. Dakwaan bahawa mesyuarat tersebut hanya membincangkan soal menghalang kegiatan pimpinan mahasiswa bukan pilihan HEPA dan soal strategi-strategi campur tangan dalam urus tadbir pimpinan mahasiwa selama ini diharap tidak benar.

Agenda utama yang perlu dibincangkan dalam mesyuarat ini seharusnya berkenaan kegiatan aktiviti pelajar yang menjamin kompetensi dan kehendak industri. Lambakan program di dalam universiti perlu diteliti kerana terlalu banyak program warisan yang tidak memberikan impak dalam proses pembinaan sahsiah pelajar. Apabila dikaji dan diselidik semula, majoriti program-program berbentuk warisan ini hanya membazir kewangan serta keringat. Sumber-sumber kewangan yang ada seharusnya dilaburkan kepada kegiatan aktiviti pelajar yang bersifat “self-govern” dan setaraf dengan aktivisme mahasiswa sedunia.

PMUKM berpandangan adanya beberapa isu kebajikan mahasiswa yang lebih penting untuk dibincangkan dalam mesyuarat tersebut. Antaranya ialah isu yuran universiti yang dijangka akan meningkat pada sesi akan datang. Perkara ini tidak dapat dinafikan berikutan dengan kos sara hidup yang semakin meningkat. PMUKM melihat kenaikan yuran ini akan menganggu perbelanjaan harian mahasiswa/I terutama mahasiswa yang bergantung kepada pinjaman. Selain itu, isu kenaikan harga makanan di dalam kampus yang menjadi bualan hangat dalam kalangan mahasiswa perlu dititik beratkan.

PMUKM mengharapkan agar hasil daripada mesyuarat ini, dapat memberi solusi yang baik terhadap isu-isu mahasiswa tersebut. PMUKM mencadangkan agar perancangan kawalan harga makanan di seluruh IPTA perlu dijalankan dan dikuatkuasakan dengan segera bagi membanteras sebarang kenaikan harga makanan secara mendadak di dalam kampus. Selain itu, sekiranya benar berlaku kenaikan yuran universiti, PMUKM menyarankan kepada pihak pengurusan Universiti agar menyediakan “Blue Print” dalam peningkatan penyediaan kemudahan pelajar atas kenaikan yuran tersebut. Namun, adalah lebih baik sekiranya yuran tersebut mampu dikekalkan.

PMUKM akan mengaturkan perjumpaan bersama TNC HEPA UKM, Prof. Dato’ Ir. Othman A. Karim sejurus selepas mesyuarat tersebut selesai bagi mendapatkan maklumat-maklumat penting berkenaan isu mahasiswa yang perlu ditangani dengan segera. Justeru, PMUKM mengajak seluruh Presiden/YDP Persatuan Mahasiswa/Majlis Perwakilan Pelajar IPTA agar segera bertemu dengan TNC HEPA masing-masing bagi mendapatkan respon mereka.
Mustapha Kamil Husen Bin Abdul Kadir
MPP Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Tahun 3/4
YDP PMUKM Sesi 13/14

::Bersama Mahasiswa Memacu Varsiti::