Jumaat, Disember 07, 2012

MAKLUMAN PENTING: SELESAIKAN YURAN ANDA SEBELUM ATAU PADA 10 DISEMBER 
MAKLUMAN PENTING
 
Assalamualaikum dan Salam 1 Malaysia,
 
Perhatian kepada semua pelajar program Ujazah Pertama UKM, Pelajar adalah dipohon untuk menyemak penyata yuran dari masa ke semasa. Bagi pelajar yang masih mempunyai yuran tertunggak, pelajar dipohon untuk menyelesaikan baki tersebut selewat-lewatnya sebelum atau pada 10 Disember bagi mengelakkan sekatan proses pendaftaran awal bagi Sem 2 Sesi 2012/2013.
 
Pendaftaran awal Sem 2 Sesi 2012/2013 10 Disember 2012 - 4 Januari 2013
 
( Rujuk Pekeliling Akedemik Bil. 31/2012)
 
SILA SEMAK PENYATA ANDA SEKARANG e-warga. Cara bayaran yuran boleh rujuk Jabatan Bendahari UKM. BAYARAN SECARA TUNAI TIDAK LAGI DITERIMA.
 
 Sekian, Terima kasih.
Unit Kewangan Pelajar (Prasiswazah)
Jabatan Bendahari UKM
03- 8921 5090/5165/3180/4211/5037
 
AUTONOMI MAHASISWA MEREALISASI FALSAFAH VARSITI