Rabu, Februari 10, 2010

IKLAN BANTUAN ZAKAT SEM 2 2009/2010

Syarat-syarat permohonan:-
i. Pemohon mestilah beragama ISLAM
ii. Pemohon adalah Pelajar UKM Sepenuh Masa
iii. Pemohon hanya dibenarkan memohon sekali setiap SEMESTER

Dokumen wajib yang perlu disertakan:-

i. Salinan Kad Pengenalan
ii. Salinan Kad Matrik Pelajar
iii. Salinan Surat Penyata Pendapatan (Ibu dan Bapa atau Penjaga)
a) Penyata Gaji (Ibu dan Bapa atau Penjaga) ATAU
b) Penyata Pencen (Ibu dan Bapa atau Penjaga) ATAU
c) Surat Pengesahan Pendapatan (Ibu dan Bapa atau Penjaga) yang disahkan oleh Penghulu
atau Ketua Kampung (Jika Tiada Slip Gaji atau Penyata Pencen)
iv. Salinan Keputusan Peperiksaan Terkini
v. Penyata Hutang Yuran Pelajar
(Tidak perlu bagi Pelajar yang mempunyai tajaan atau pinjaman)
vi. Salinan kad memeluk Islam (bagi saudara baru – kurang dari tempoh 5 tahun)
vii. Salinan laporan Doktor (jika memohon bantuan perubatan)
viii. Salinan laporan Polis (jika memohon bantuan musibah)
ix. Salinan Sijil Kematian (jika berkenaan)
x. Salinan Sijil Cerai (jika berkenaan)

Nota Penting:-
i. Kesemua dokumen hendaklah disahkan terlebih dahulu
ii. Bantuan zakat (yuran) hanya ditawarkan kepada pelajar yang tidak mempunyai tajaan
atau pinjaman.
iii. Borang boleh didapati di laman web http://pkukmweb.ukm.my/~bendahari/borang.html#kew