Sabtu, Mac 14, 2015

KEBAJIKAN UKMKL : PERKHIDMATAN BAS HUJUNG MINGGU (PBHM)

13 Mac 2015 - KTSN, saya telah berjumpa dengan Encik Salleh bagi membincangkan tentang perkhidmatan bas hujung minggu kepada semua pelajar KTSN.

Satu kertas kerja cadangan telah disiapkan oleh team suk MPP FSK dan dihantar kepada En Salleh. Penghasilan kertas kerja cadangan ini merupakan kesinambungan kepada soal selidik online yang telah dilancarkan di Voices Of UKM KL pada Disember 2014 yang lalu.
Dapatan soal selidik merupakan antara intipati kertas kerja ini.

Untuk makluman rakan-rakan mahasiswa sekalian,
Perbincangan mengenai PBHM mendapat respon positif En Saleh berkenaan permohonan ini. Beliau akan membawa hal ini dalam meeting bersama pentadbiran nanti.

Selain itu, saya juga telah menyuarakan hal ini kepada TNC HEPA, Prof Datin Aziah berkenaan permohonan bas hujung minggu. Disebabkan kesulitan kita dalam mendapatkan teksi, beliau akan mempertimbangkan hal ini dan cuba mendapatkan perkhidmatan bas hujung minggu untuk memudahkan pergerakan pelajar."Memperkasa Mahasiswa, Meneraju Varsiti"


Disediakan oleh :