Rabu, April 16, 2014

JALINAN KERJASAMA : LAWATAN PENANDA ARAS INSTITUT PENDIDIKAN GURU PEREMPUAN MELAYU MELAKA

13 April 2014, UKM Bangi - PMUKM telah menerima kunjungan daripada Institut Pendidikan Guru (IPG) Perempuan Melaka sebagai suatu lawatan penanda aras bersama MPP PMUKM. Dalam pertemuan tersebut, pelbagai isu dan permasalahan telah dikongsi selain mencari solusi yang sewajarnya. Antara isu yang menarik perhatian dalam diskusi tersebut adalah berkenaan sistem pendidikan terutamanya isu Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang menjadi kebimbangan kepada para guru terutamanya untuk memastikan PBS yang dijalankan menepati kayu ukur yang ditetapkan.

Selain itu, YDP PMUKM iaitu Saudara Mustapha dan saudara Syed Najib selaku MPP Fakulti Pendidikan turut memberi pandangan terhadap isu penempatan guru termasuklah di IPG yang kian hangat diperkatakan. Perjumpaan ini membawa kepada perkongsian pendapat tentang taraf institusi perguruan dan universiti. Seterusnya, pelajar IPG Perempuan Melaka turut berkongsi idea dan cadangan dalam menjadikan para pelajar IPG berdaya saing bersama mahasiswa di IPT lain.
 

Lawatan penanda aras dari IPG Perempuan Melaka bersama PMUKM diharap dapat memberi input yang baik dan berguna hasil diskusi dan pertukaran pandangan yang dilakukan.
 

Syahidatul NurAmirah Abd Karim
MPP Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Tahun 1/2
Timbalan Setiausaha Agung PMUKM Sesi 13/14
::Bersama Mahasiswa Memacu Varsiti::