Sabtu, Jun 01, 2013

ADUAN KEBAJIKAN PELAJAR DIKETENGAHKAN SEMASA MJKP

30 Mei 2013, satu Mesyuarat Jawatankuasa Kebajikan Pelajar(MJKP) Bil 2/2013 telah diadakan. Mesyuarat itu dipengerusikan oleh Naib Canselor, Prof. Tan Sri Dato’ Seri Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudi. Mesyurat juga dihadiri oleh TNC HEPA Prof. Dato’Ir. Othman A. Karim dan wakil dari pusat-pusat yang berada di UKM. 

        Tujuan mesyuarat pada kali ini adalah untuk menyemak semula tindakan yang telah diambil keatas aduan berkenaan kebajikan pelajar semasa Mesyuarat Jawatankuasa Kebajikan Pelajar Bil1/2013 pada 4 Januari 2013 dan membincangkan penyelesaian  isu-isu kebajikan pelajar yang muktakhir.

Tuan Hj. Musa Zainal Abidin Othman  telah membentangkan tindakan yang telah diambil keatas aduan yang lepas MJKP Bil1/2013 antara aduan tersebut ialah:
 •       Yuran Penginapan Kolej (Yuran ekor)
 •      Kemudahan Pelajar Kelainan Upaya (OKU)
 •       Perkhidmatan Bas Kampus Transrengit
 •            Pejabat HEP di Kolej Kediaman (Kampus KL dan PPUKM)
 •      Jalanraya berlubang


          Alhamdulillah dan bersyukur pihak UKM menyambut baik cadangan yang telah diutarakan dan melihat permasalahan ini penting dan telah pun bertindak atas usaha pemurnian dan penyelesaian yang berkesan untuk setiap aduan. Prof. Tan Sri sendiri juga telah mengemukakan penambahbaikkan dengan menegaskan agar senantiasa memikirkan keselesan para pelajar dalam apa jua keputusan.

       Agenda mesyuarat diteruskan lagi dengan pembentangan MPP Mufaddal Bin Mustansir, mengetengahkan isu-isu kebajikan pelajar yang baru iaitu

 •             Dana kecemasan kematian keluarga
 •      Cadangan penyelesaian: pihak kami telah  mencadangkan supaya UKP menyediakan dana kecemasan bagi kes-kes seperti ini. Oleh itu, jika berlaku  kecemasan mahasiswa boleh terus  menghubungi UKP.
 •       FPEND: Latihan Industri dan Latihan Amali (tesis) serentak
 •       Cadangan penyelesaian: Prof Tan Sri meminta pihak Fakulti Pendidikan untuk meneliti latihan amali  di fakulti lain dan fakulti pendidikan di universiti yang lain.
 •        FSSK: Yuran LI FSSK
 •      Cadangan penyelesaian: Pihak pentadbiran menyatakan bahawa ini adalah masalah teknikal dan akan diselesaikan oleh pihak Bendahari dengan mengenakan yuran Latihan Industri pada semester awal bukan lagi pada semester akhir
 •       FEP: Kebersihan Teres Eko Niaga
 •    Cadangan penyelesaian: pihak PMUKM yang diwakili oleh MPP Mustapha Kamil Hussin dan Mufaddal Mustansir mencadangkan agar pihak CESMED melaksanakan sistem pengredan kebersihan bagi setiap kiosk dan membaiki prasana setiap kiosk. Selain itu, Prof Tan Sri meminta menyemak semula fungsi pegawai Teras Eko Niaga, dan pastikan dia menjalankan tanggungjawab yang sebenarnya.
 • PAP: akhir-akhir ini kerap berlaku perubahan dasar yang mengelirukan  pelajar dan beberapa gangguan pada sistem SPI.
 • Cadangan penyelesaian: Dr Adi menjelaskan bahawa medium pemberitahuan dalam bentuk video tutorial sedang dalam proses pembinaan dan akan dimuatkan di laman media pada masa akan datang. MPP Mustapha mencadangkan supaya menyiarkan video tutorial ini semasa Minggu Mesra Pelajar.
 • PTM: Kemudahan internet yang kurang memuaskan
 • Cadangan penyelesaian: Pihak PMUKM mencadangkan supaya pihak PTM  menyelenggara router yang secara berperingkat-peringkat.
 •  JPP: Lampu jalan terutama PTSL & Kawasan Rahim Kajai tidak berfungsi  dan pengurusan sisa sampah yang tidak sistematik.
 • Cadangan penyelesaian: Pihak PMUKM menyarankan supaya pihak JPP menyelenggara lampu  yang rosak dan  mereka akan melakukannya secara berperingkat, manakala urusan pengurusan sampah akan disemak semula, pihak pentadbiran mencadangkan agar PMUKM menjalankan program kelestarian bersama pelajar


        Aduan kebajikan yang diberikan mendapat sambutan yang baik daripada wakil-wakil yang berkenaan, perbincangan yang melibatkan MPP,PMUKM dan Pentadbiran Tertinggi UKM ini sangat menggalakan  dengan sokongan daripada Naib Canselor, Prof. Tan Sri Dato’ Seri Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin, hal-hal berkenaan kebajikan pelajar dapat diketengahkan dengan sempurna dan membuahkan jalan penyelesaian secara sinergi dan efektif.