Selasa, April 08, 2014

HARKEB : PENTAS MEMAHAMI DUNIA KERJAYA ANDA

2 dan 3 April 2014, UKM Bangi - Satu lagi program di bawah anjuran PMUKM bersama PEMATRA, PHI, PMFST, dan PERTAMA iaitu Hari Kerjaya Bersepadu (HARKEB) telah diadakan dengan jayanya. Program ini telah diadakan selama dua hari bermula 2 hingga 3 April 2014 di Dewan Canselori Tun Abdul Razak (DECTAR). Antara aktiviti menarik yang disediakan adalah Booth Exhibition oleh semua syarikat yang terlibat, Career Talk, serta Interview Session yang dikendalikan oleh syarikat-syarikat tertentu. Sebanyak 30 buah syarikat telah menyertai HARKEB pada kali ini.

Hari Kerjaya Bersepadu ini diadakan bertujuan bagi meningkatkan kepercayaan masyarakat dan syarikat luar mengenai  mutu graduan kelahiran UKM dalam pelbagai segi termasuklah kebolehan multi-skill, bakat kepimpinan yang menyerlah dan daya saing. Selain itu, program ini diharap dapat menyediaka platform  bagi mahasiswa/i UKM  untuk mendapatkan   pekerjaa selepa mereka menamatkan pengajian.

Selama dua hari berlangsung, program ini telah mendapat sambutan yang memuaskan  daripada mahasiswa/i pelbagai fakulti. Menurut rekod kami, jumlah kehadiran mahasiswa tahun akhir seramai kira-kira 600 orang. Rekod ini membuktikan bahawa mahasiswa UKM masih lagi tidak memandang program kerjaya merupakan program yang penting bagi mereka sebelum menempuh alam kerjaya kelak. Saya mengharapkan agar lebih banyak penyertaan mahasiswa UKM untuk program-program kerjaya pada masa akan datang. Tidak kira anjuran PMUKM mahupun organisasi lain. Harapan saya, program-program kerjaya  bukan sekadar satu pameran kerjaya, tetapi sebagai satu platform yang membantu mahasiswa/i UKM untuk lebih memahami dunia kerjaya yang pastinya berbeza dari alam universiti dan menjanjikan cabaran yang lebih besar.


Muhammad Sallehuddin Khalid
MPP Umum Tahun 3/4
Naib Yang Dipertua PMUKM Sesi 13/14


::Bersama Mahasiswa Memacu Varsiti::