Jumaat, Mei 10, 2013

PENGEDARAN KAD MASUK PEPERIKSAAN DAN JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN (KMJP)


Pengedaran Kad Masuk Peperiksaan dan Jadual Waktu Peperiksaan (KMJP) Semester 2 Sesi Akademik 2012-2013

Mahasiswa/i diminta mengambil Kad Masuk Peperiksaan dan Jadual
Peperiksaan (KMJP) di Pejabat Dekan Fakulti masing-masing mulai 14 Mei 2013 ini.

Sumber : e-Pelajar 

AUTONOMI MAHASISWA MEREALISASI FALSAFAH VARSITI