Isnin, Mei 20, 2013

PENDAFTARAN AWAL KURSUS SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2013-2014 UKM

1) Pelajar hendaklah menggunakan Pengenalan dan Katalaluan (NPP) masing-masing bagi mencapai dan menggunakan laman web http:www.ukm.my/smpweb. Pelajar adalah dinasihatkan supaya tidak mendedahkan NPP masing-masing untuk mengelakkan dari disalahgunakan oleh pengguna lain.

2) Sebelum Pendaftaran Awal dibuat semua pelajar adalah disyaratkan :
i. Membuat penilaian pengajaran kursus
Pelajar disyaratkan membuat penilaian pangajaran kursus yang diambil pada semester semasa melalui laman web yang sama. Penilaian ini bermula dari 6 Mei hingga 9 Jun 2013. Sebarang pertanyaan sila berhubung dengan Cik Hafizah Sa’don, fiza@ukm.my, Pusat Jaminan Kualiti.
ii. Menjelaskan bayaran semua yuran/ hutang tertunggak
Sebarang masalah berkaitan dengan pembayaran yuran/hutang tertunggak, sila berhubung terus dengan Puan Zaidah Zainuddin, zaidahz@ukm.my, Bahagian Kewangan Pelajar.

3) Pendaftaran Awal Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2013-2014 akan diadakan pada 20 Mei hingga 16 Jun 2013 (4 minggu) melalui laman web https://smp.ukm.my/smpweb/.

4) Pendaftaran Awal adalah diwajibkan kepada semua pelajar program Ijazah Pertama KECUALI pelajar Fakulti Perubatan dan Fakulti Pergigian. Bayaran PTPTN akan ditahan dan denda sebanyak RM15.00 akan dikenakan jika pelajar gagal membuat Pendaftaran Awal pada tempoh yang ditetapkan. Pelajar yang tidak membuat Pendaftaran Awal hanya dibenarkan membuat Pendaftaran Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2013-2014 iaitu pada 9 September 2013.

5) Status jaya pendaftaran kursus adalah tertakluk kepada proses pemilihan fakulti masing-masing untuk menentukan pelajar yang layak mengikut sesuatu kursus berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan.

6) Semakan keputusan pemilihan Pendaftaran Awal kursus boleh dilakukan mulai 24 Jun 2013.

7) Perlu diingatkan bahawa pendaftaran sebenar kursus Semester 1 Sesi Akademik 2013-2014 adalah tertakluk kepada keputusan peperiksaan semester sebelumnya.
Pekeliling Akdemik Bil. 12a 2013
Sumber : Bahagian Pengurusan Akademik UKM

AUTONOMI MAHASISWA MEREALISASI FALSAFAH VARSITI