Sabtu, September 12, 2009

Mohon Lontaran Cadangan Daripada Seluruh MahasiswaSalam Mahasiswa


Majlis Perwakilan Pelajar UKM akan mengadakan Mensyuarat semeja bersama Majlis Pegurusan Universiti seperti yang telah dinyatakan didalam surat diatas. Secara ringkasnya mesyuarat bersama MPU ini adalah mesyuarat yang akan membincangkan perjalanan pengurusan mahasiswa yang diwakili oleh MPP dan juga hal hal lain. Pihak yang terlibat di dalam mesyuarat ini adalah terdiri daripada 4 orng Timbalan Naib Cansellor dan seluruh pegawai pewagai kanan universiti seperti yang tercatat didalam surat.


Justeru kami diperingkat MPP Gabungan Mahasiswa amat mengharapkan cadangan, permasalahan atau lontaran idea daripada seluruh mahasiswa UKM untuk kami bawakan ke mesyuarat berkenaan.


Kami diperingkat MPP Gabungan Mahasiswa akan berusaha untuk menyuarakan segala cadangan dan komen daripada anda semua di dalam mensyuarat berkenaan.


Ikhlas.

Majlis Perwakilan Pelajar GMUKM.

Sesi 2008/09


“Suara Anda Keutamaan Kami”