Rabu, Februari 15, 2012

Keputusan Peperiksaan Semester 1 Sesi Akademik 2011-2012

Sukacita dimaklumkan bahawa keputusan peperiksaan Semester 1 Sesi Akademik 2011-2012 sudah boleh disemak menerusi web di alamat http://www.ukm.my/smpweb mulai 15 Februari 2012.

Semakan juga boleh dibuat menerusi gerbang SMS-UKM dengan menaip maklumat berikut:

UKM RESULT < No Matrik < No MyKad/Passport > dan hantar ke 15888

Slip keputusan peperiksaan rasmi boleh diperolehi di Pejabat Dekan Fakulti masing-masing mulai 20 Februari 2012. 

Bagi pelajar yang tamat dengan ijazah, slip keputusan akan dihantar melalui pos ke alamat tetap pelajar mulai 20 Februari 2012.

Tahniah kepada yang berjaya !